poniedziałek, 25 października, 2021
Novartis

Novartis Poland partnerem portalu isbzdrowie.pl.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

XI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy

11 sierpnia - 13 sierpnia

Bezpośrednia relacja z konferencji w serwisie internetowym YouTube
link do transmisji https://www.youtube.com/watch?v=FaQgEJDhWBg

PROGRAM

Środa 11 sierpnia
13.50 – Powitanie
sesja – COVID-19 i nowotwory – niebezpieczne związki
14.00 – 14.30 – Jak przebiegają nowotwory u chorych na COVID-19 i COVID-19 u chorych na nowotwory
dr hab. Tomasz Smiatacz (wirusolog), dr hab. Barbara Radecka (onkolog), prof. dr hab.
Artur Jurczyszyn (hematolog)
14.30 – 15.00 – Pandemia COVID-19 a onkologia – co czeka nas w przyszłości?
debata z udziałem dr hab. Tomasza Smiatacza z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Barbary Radeckiej z Oddziału Klinicznego Onkologii
Uniwersytetu Opolskiego i prof. dr hab. Artura Jurczyszyna z Ośrodka Leczenia Dyskrazji
Plazmocytowych Katedry Hematologii UJ CM w Krakowie
moderator: red. Paweł Kruś

Sesja – Mam raka, chcę mieć dziecko
15.00 – 15.10 – Czy zadbać o zachowanie płodności dzieci chorych na nowotwory?
dr hab. Ninela Irga-Jaworska, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
15.10 – 15.20 – Jak rozmawiać z dzieckiem, rodzicem oraz dorosłym pacjentem onkologicznym o zachowaniu płodności przed leczeniem onkologicznym?
dr n. fiz. Milena Lachowicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
15.20 – 15.30 – O co zapytać onkologa przed rozpoczęciem leczenia?
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
15.30 – 15.40 – Czy i jak chronimy płodność chorych na nowotwory?
prof. dr. hab. Krzysztof Łukaszuk, Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA,
Gdański Uniwersytet Medyczny
15.40 – 16.15 – Dostępne w Polsce techniki zachowania płodności dla chorych na nowotwory
Debata z udziałem dr hab. Nineli Irgi-Jaworskiej, pacjentki pediatrycznej, dr Mileny
Lachowicz, prof. Krzysztofa Łukaszuka oraz dr Joanny Kufel-Grabowskiej
Moderator: red. Michał Dobrołowicz

16.15 – 16.25 – przerwa
Sesja – Alternatywna onkologia: nie tylko problem medyczny
16.25 – 16.45 – Komórki macierzyste w medycynie: mity i fakty
prof. dr hab. Józef Dulak, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
16.45 – 17.30 – Czary-mary w onkologii: jak rozwiązać problem?
debata z udziałem prof. dr hab. Krystyny de Walden Gałuszko (psychiatry), prof. dr. hab.
Jacka Jassema (onkologa), Aleksandry Dryzner (socjolożki, psychoonkolożki i byłej
pacjentki), Natalii Łojko (radcy prawnej) oraz Adriana Perdyana (lekarza)
moderator: red. Michał Dobrołowicz

Sesja – Głos mają pacjenci

17.30 – 18.05 – Lęk – dojmująca emocja pacjenta i bliskich na każdym etapie choroby
debata z udziałem prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko, Adrianny Sobol
(psychoonkolog) i Aleksandry Dryzner
moderatorka: Elżbieta Brzozowska

18.05 – 18.20 – przerwa

18.20 – 18.50 – Dziennikarze i ich rodziny też chorują na nowotwory
Rozmowa z udziałem Elżbiety Brzozowskiej, Krzysztofa Jakubiaka
Moderatorka: red. Maja Marklowska-Tomar
18.50 – 19.00 – Trening na receptę – czy ćwiczenia poprawiają rokowanie chorych na raka?
Ewelina Puszkin, Fundacja OmeaLife
19.00 – 19.40 – Rola i miejsce organizacji pozarządowych w onkologii
debata z udziałem Anny Andrzejczak (Fundacja Onkologia 2025), Anny Kupieckiej
(Ogólnopolska Federacja Onkologiczna), Eweliny Puszkin (Fundacja OmeaLife), Magdy
Zmysłowskiej (Polska Liga Walki z Rakiem), Katarzyny Lisowskiej (Stowarzyszenie
Hematoonkologiczni), Szymona Bubiłka (Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i
Czerniaki Sarcoma)
moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka

20.00 – kolacja

Czwartek 12 sierpnia
Sesja – Profilaktyka i diagnostyka
9.00 – 9.15 – Pacjent poszukiwany. Nowe podejście do skriningu onkologicznego – szanse i bariery
Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025
9.15 – 9.30 – Badania całogenomowe czy badanie wybranych mutacji?
prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu
9.30 – 9.45 – Czego dotyczy diagnostyka molekularna raka płuca? Jak ona powinna wyglądać?
prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
9.45 – 10.00 – Diagnostyka w nowotworach BRCA-zależnych
dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna, Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Oddział Ginekologii Onkologicznej Szpitala Przemienienia
Pańskiego w Poznaniu i dr hab. Radosław Mądry, Oddział Ginekologii Onkologicznej
Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
10.00 – 10.30 – Sztuczna inteligencja w onkologii. Czy w przyszłości potrzebni będą lekarze?
Debata z udziałem prof. dr. hab. Rafała Ohme, Wyzsza Szkola Bankowa w Warszawie, prof.
dr. hab. Barbary Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej NIO
Państwowy Instytut Badawczy Oddziału w Gliwicach, dr. n. med. Macieja Bobowicza, II
Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. dr hab. Grzegorza W.
Basaka, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM
moderatorka: red. Maja Marklowska-Tomar

10.30 – 10.45 – przerwa

Sesja – Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nowotworów
10.45 – 11.00 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2021
dr hab. Barbara Radecka, Oddział Kliniczny Onkologii Uniwersytetu Opolskiego
Rak jelita grubego
11.00 – 11.15 – Skuteczność terapii sekwencyjnej
dr n. med. Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii
Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM
Rak jajnika
11.15 – 11.30 – Czy zmiany systemowe mogą poprawić skuteczność leczenia chorych na raka jajnika?
prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO, konsultant krajowy
w dziedzinie ginekologii onkologicznej
11.30 – 11.50 – rozmowa red. Katarzyny Pinkosz na temat książki „Jak motyl. Odczarować mity” z
udziałem dr hab. n. med. Anity Chudeckiej-Głaz, prof. PUM Klinika Ginekologii Operacyjnej
i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK 2 PUM i pacjentki
Nowotwory pochodzenia zawodowego
11.50 – 12.20 – debata z udziałem prof. dr hab. Marty Wiszniewskiej z Kliniki Chorób Zawodowych i
Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny w Łodzi, dr hab. Anny Małgorzaty
Czarneckiej z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO oraz prof. dr
hab. Rafała Dziadziuszko z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUM
moderator: red. Michał Dobrołowicz

12.20 – 12.35 – przerwa

Rak płuca
12.35 – 13.00 – Raport „Rak płuca 2012”
dr hab. n. med. Maciej Niewada, prezes zarządu HealthQuest
Aleksandra Rudnicka, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
13.00 – 13.15 – Leczenie celowane i immunologiczne raka płuca
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
Rak piersi
13.15 – 13.30 – Co to jest choroba resztkowa – jakie ma konsekwencje i dlaczego trzeba się jej pozbyć?
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii
13.30 – 13.45 – Dlaczego w Polsce rośnie umieralność z powodu raka piersi u kobiet po menopauzie?
dr hab. Joanna Didkowska, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej
Nowotworów, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów, Narodowy Instytut
Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Rak nerki
13.45 – 14.20 – Jak dorównać do standardów europejskich? Zmiany w programie lekowym
dr hab. Jakub Kucharz, Klinika Nowotworów Układu Moczowego NIO + pacjent

14.20 – 15.00 – obiad

Sesja – Hematoonkologia

15.00 – 15.20 – 50 lat minęło jak jeden dzień
rozmowa red. Ewy Biernackiej z prof. dr. hab. Wiesławem W. Jędrzejczakiem
15.20 – 15.40 – Terapia CAR T – dlaczego tak nas fascynuje?
prof. dr hab. Lidia Gil, Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
15.40 – 16.00 – Zespoły mielodysplastyczne -nowotwory hematologiczne,  jak je możemy leczyć? Jak odsunąć
w czasie leczenie krwią?
dr n. med. Bożena Katarzyna Budziszewska, Oddział Diagnostyki Hematologicznej Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz rozmowa Aleksandry Rudnickiej z Aldoną
Cukrowską, opiekunką pacjentki hematologicznej
16.00 – 16.20 – Za 5 minut wracam – ewolucja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
dr hab. Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

* * *
16.20 – 17.00 – Stany nagłe w onkologii. Jeśli nie ostry dyżur onkologiczny, to co?
głos lekarza (prof. dr hab. Barbary Bobek-Billewicz) i przedstawicielki stowarzyszenia
pacjentów (Aleksandry Rudnickiej)

17.00 – kolacja

Piątek 13 sierpnia
10.00 – 10.20 – Opieka onkologiczna i hematologiczna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej według
obiektywnych rankingów – wskazówki i kierunki optymalizacji
dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA. Ekspert systemu ochrony zdrowia
10.20 – 10.40 – Stan onkologii w czasie pandemii
prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości
i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy
10.40 – 11.20 – Opieka skoordynowana w onkologii: szanse i zagrożenia
debata z udziałem dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej – rak piersi, prof. dr hab. Joanny
Chorostowskiej-Wynimko – rak płuca, prof. dr. hab. Mariusza Bidzińskiego – rak jajnika,
prof. dr. hab. Marcina Matuszewskiego – rak gruczołu krokowego, dr n. med. Ewy
Szutowicz-Zielińskiej – rak jelita grubego, dr n. med. Leszka Kraja – rak wątrobowo
komórkowy, prof. dr. hab. Piotra Rutkowskiego – mięsaki oraz Bernarda Waśko –
wiceprezesa NFZ
moderatorka: red. Maja Marklowska-Tomar

11.20 – 11.40 – przerwa

11.40 – 12.20 – Chirurgia robotowa w onkologii: toys for boys, czy istotny postęp?
Raport oraz debata z udziałem prof. dr hab. Grzegorza Wallnera z II Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Andrzeja Nowakowskiego z Oddziału
Położniczo – Ginekologicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach oraz
prof. dr. hab. Artura Antoniewicza z Oddziału Urologicznego Międzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego, konsultanta krajowego w dziedzinie urologii
Moderator: Krzysztof Jakubiak
12.20 – 13.00 – Onkologia personalizowana
Raport + debata np. z udziałem dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki z Uczelni
Łazarskiego, dr hab. Beaty Jagielskiej Prezes Zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr.
Rafała Masztaka, prof. dr. hab. Rafała Dziadziuszki, prof. dr hab. Marii Sąsiadek
moderator – dr n. med. Jakub Gierczyński

13.00 – zakończenie konferencji i obiad

Szczegóły

Start:
11 sierpnia
Koniec:
13 sierpnia

Miejsce wydarzenia

Rezydencja Belweder – Klonowa
ul. Flory 2
Warszawa,