Nowe perspektywy leczenia, nowe terapie w biomedycynie

„Mamy szanse przyśpieszyć rozwój polskiej biomedycyny. W wersji optymistycznej zakładamy, że w ciągu 3-5 lat od osiągnięcia sprawności operacyjnej będziemy dysponowali kandydatami na terapie CAR-T lub CAR-NK dla polskich pacjentów” – tak projekt utworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej w Warszawie przez ośrodek naukowo-badawczy Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), komentuje dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współpracujący z CePT.

Terapie CAR-T to najnowsze osiągnięcia medycyny, które po raz pierwszy zostały zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych w połowie ub.r. Podobne do nich terapie CAR-NK wciąż oczekują rejestracji. W obu tych terapiach, komórki układu odpornościowego chorych zamienia się w „żywe leki”. Ten rodzaj terapii jest już testowany chociażby w leczeniu glejaka wielopostaciowego, agresywnego guza mózgu, jaki zdiagnozowano ostatnio u senatora Johna McCaina. Największą jednak skuteczność uzyskano w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej, gdzie dają one spektakularne efekty – bo do 90 proc. całkowitych remisji, czyli więcej niż w przypadku standardowych terapii. Niestety owa zamiana komórek własnych pacjenta w „żywy lek”, to nie tylko skomplikowany technologicznie proces, ale bardzo drogi – ich koszt w Stanach Zjednoczonych wynosi prawie 400-500 tys. dolarów na pojedynczą terapię.

„Ile mogłoby to kosztować w Polsce? Trudno powiedzieć. Według literatury, w Chinach, koszt terapii CAR-T szacowany jest na „jedynie” 75 tys. dolarów, ale trzeba wiedzieć, że prawdopodobnie inaczej jest tam liczone leczenie powikłań, konieczność podania dodatkowych leków, no i ubezpieczenie badań jest tam najpewniej tańsze. Myślę, że my na początku, w Polsce usytuowalibyśmy się gdzieś pośrodku, czyli w okolicach 150 tys. dolarów” – wyjaśnia dr Zagożdżon.

Zagadnienia te zostaną poruszone podczas konferencji „CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Rejestracja do 9 kwietnia br., na stronie internetowej https://cept.wum.edu.pl/rezerwacje/cept-platforma-rozwoju-innowacyjnej-biomedycyny-2018/).

Jest to spotkanie świata nauki i biznesu. Kluczowym elementem konferencji będzie prezentacja najnowszych, innowacyjnych projektów badawczych wspierających sektor Life Science w tworzeniu nowych leków i terapii. Przedstawiony zostanie również projekt utworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej oraz dalszy rozwój już prowadzonych badań nad medycyną regeneracyjną – rozwój tych dziedzin medycyny może znacząco zwiększyć wkład Polski w rozwój światowej biomedycyny.

Ważnym tematem, który będzie dyskutowany na konferencji, jest problem z transferem technologii i wyceną własności intelektualnej, sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również zwiększenia obecnie dostępnych źródeł finansowania projektów badawczych i programów, co pozwoliłoby na zwiększenie obszarów współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronat medialny udzieliły PAP nauka w Polsce oraz biotechnologia.pl.