Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

„Zysk netto Mercator Medical za 2017 rok w wysokości 5 098 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical oddział na Węgrzech sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017 w wysokości 6 347 tys. HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy oddziału” – czytamy w uchwale.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)