BioMaxima poprawia wyniki i chce rosnąć dzięki programowi inwestycyjnemu

BioMaxima, notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, wypracowała w II kw. 2018 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 514 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 8.175 tys. zł. Osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, wykazują wyraźny wzrost w ujęciu rdr.

„Wykonaliśmy sporo pracy w obszarze sprzedaży i produkcji w zeszłym i w pierwszej połowie tego roku, co teraz przynosi rezultaty. Poprawę wskaźników finansowych zawdzięczamy zwiększonemu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku udziałowi wyrobów w przychodach ogółem, czyli dzięki realizowanej wyższej marży a także m.in. innemu sposobowi rozliczania nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz niektórych pozycji towarów handlowych w 2017 roku w porównaniu do lat poprzednich, co ma odzwierciedlenie w wartości tegorocznej amortyzacji. Mamy również pozytywne wiadomości ze spółek rumuńskich, gdzie wbrew zwyczajnemu trendowi, udało się zrealizować znacznie wyższą sprzedaż w pierwszej połowie roku. Działamy oczywiście pod obciążeniem projektów inwestycyjnych, które znacznie angażują zasoby Spółki i pod tym względem najcięższy będzie trzeci kwartał, ale w ostatnim kwartale br. powinniśmy już zacząć odczuwać efekty nowych inwestycji” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Łukasz Urban, prezes spółki.

BioMaxima zwiększa udział przychodów ze sprzedaży wyrobów w przychodach ogółem i zamierza przyśpieszyć ten trend dzięki zakończeniu budowy nowego zakładu produkcyjnego, który pozwoli wprowadzić nowe pozycje asortymentowe mające zastąpić aktualnie dystrybuowane produkty.

Produkowane przez firmę krążki antybiotykowe i gotowe podłoża na płytkach do badań lekowrażliwości (AST) oraz podłoża chromogenne otrzymały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), który wydaje rekomendacje dla wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce. Obecnie w finalnej fazie znajduje się nowa innowacyjna technologicznie linia do produkcji krążków AST o znacznie wyższej wydajności, która zostanie zainstalowana w nowym zakładzie.

„Krążki dyfuzyjne to największy segment szybko rosnącego rynku badania lekowrażliwości, szacowanego w zeszłym roku na 2,71 miliarda USD. Jesteśmy monopolistą jeżeli chodzi o produkcję krążków w tej części Europy i jedną z niewielu na świecie firm je produkujących. Oczekujemy więc, że nowe moce produkcyjne związane z instalacją nowej linii bezpośrednio przełożą się na znaczącą poprawę rentowności wyrobów ogółem. Podobnie jak inwestycje w linie do produkcji suplementów, dip-slide, czy znaczna automatyzacja pozostałych procesów produkcyjnych w obrębie mikrobiologii tak i rozbudowa mocy w tym zakresie poprawi wskaźniki finansowe spółki oraz wzmocni naszą pozycję na rynku krajowym oraz za granicą” – zakończył Urban.

Firma rozpoczęła już produkcję pierwszych egzemplarzy nowego analizatora biochemicznego BM200, które zostały sprzedane na rynkach zagranicznych (Rumunia, Egipt) oraz w Polsce. Budowa nowego zakładu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) weszła w fazę wykończenia. Zainstalowana została część nowych maszyn oraz urządzeń stanowiących wyposażenie linii produkcyjnych w nowym zakładzie, a także wyposażono niektóre laboratoria w CBR. Do końca września br. planowane jest zakończenie procesu migracji zakładów z Warszawy oraz z Gdańska.

Podczas czerwcowego ZWZA akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z programem opcji menedżerskich. Poprzez przyjęcie programu motywacyjnego spółka chce powiązać poziom wynagrodzeń zarządu ze wzrostem jej wartości. Program motywacyjny ma także pomóc spełnić kryteria kapitałowe związane ze zmianą rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.

BioMaxima jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.