NanoGroup rozpoczyna przygotowania projektu Polepi do wprowadzenia do fazy badań przedklinicznych w standardzie GLP

NanoVelos, spółka zależna NanoGroup, poinformowała o otrzymaniu raportu z badań in vivo nad Polepi, który jest pierwszym kandydatem na nowy lek stworzonym w ramach platformy Drug Delivery. Zespół wytypował formulację nanocząstek z epirubicyną jako kandydata do produkcji w standardzie GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych) i badań przedklinicznych w standardzie GLP (Dobrych Praktyk Laboratoryjnych).

Polepi to najbardziej zaawansowany projekt spółki NanoVelos. To innowacyjne rozwiązanie polega na enkapsulowaniu (umieszczaniu) w nanocząstkach polisacharydowych epirubicyny, która jest powszechnie stosowanym cytostatykiem, znajdującym swoje zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów piersi, jajnika, czy jelita grubego.
W ramach prac laboratoryjnych opracowano strukturę nanocząstki charakteryzującą się wysoką wydajnością wiązania leku oraz powtarzalnością procesu. Główne założenia projektu, tj. stopniowe uwalnianie leku prowadzące do zmniejszonej przeżywalności komórek nowotworowych, zostały potwierdzone w badaniach in vitro, na modelowej linii komórek nowotworu jajnika.
„Otrzymana przez nasz zespół innowacyjna struktura nanocząstek wpisuje się w aktualne kierunki rozwoju medycyny, szczególnie z obszaru onkologii. Struktura nanocząstki została tak zaprojektowana, aby umożliwić ograniczenie efektów ubocznych terapii. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest prostota procesu technologicznego opartego o zjawisko samoorganizacji materii, a przez to niższa cena w porównaniu do innych nanoformulacji cytostatyków” – tłumaczy prof. Tomasz Ciach, założyciel NanoVelos oraz członek zarządu NanoGroup.
„Aktualnie obserwowane trendy w leczeniu chorób nowotworowych wskazują na powrót stosowania klasycznych leków cytostatycznych w nowej, ulepszonej formie. Z tego powodu proponowany przez spółkę sposób rozwoju nowych postaci leków generycznych idealnie wpisuję się w ten nurt” – dodaje prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W badaniach na zwierzętach (in vivo) wykazano, że enkapsulacja epirubicyny w nanocząstki dekstranowe umożliwia podanie dwukrotnie większej liczby dawek leku w porównaniu do klasycznej epirubicyny, co świadczy o zmniejszonej toksyczności, potwierdzonej badaniami histopatologicznymi. Istotną obserwacją jest również zwiększenie skuteczności przeciwnowotworowej. Podanie już pierwszej dawki epirubicyny w formie enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe prowadziło do zmniejszenia guza średnio o 4 proc., a po 4-6 podaniach średnio nawet o ponad 35 proc. w odniesieniu do wyjściowej objętości guza.
„Najistotniejszymi rezultatami realizowanego projektu są większą skuteczność przeciwnowotworowa epirubicyny enkapsulowanej w nanocząstki w porównaniu do klasycznego leku oraz zmniejszenie działań ubocznych i dłuższa przeżywalność po leczeniu” – wyjaśnia prof. Małgorzata Brzóska, kierownik badań in vivo prowadzonych w Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kolejnym krokiem NanoVelos będzie skierowanie Polepi do produkcji w standardzie GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych), a następnie do badań przedklinicznych w standardzie GLP (Dobrych Praktyk Laboratoryjnych) spełniając tym samym międzynarodowe standardy w kontekście badań i rozwoju leków, jak i aspektów technicznych późniejszej rejestracji produktów leczniczych.
„Docelowo efektem prowadzonych badań nad Polepi ma być umowa partneringowa, której podpisanie planujemy na I półrocze 2019 r. Nie wykluczamy jednak, że jeśli utrzymamy obecne wysokie tempo prac – uda nam się podpisać umowę wcześniej. Już teraz w ramach platformy Drug Delivery rozwijane są kolejne rozwiązania, które będą potencjalnymi kandydatami na nowe leki” – zapowiada Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.

NanoGroup to grupa spółek biotechnologicznych. Ich działalność skoncentrowana jest na rozwoju projektów z potencjałem globalnej ekspansji rynkowej w obszarach: profilaktyki, wczesnej diagnostyki, celowanych terapii oraz rehabilitacji onkologicznej. Obecnie grupa zarządza pięcioma zaawansowanymi technologicznie projektami nanotechnologicznymi zorganizowanymi w ramach trzech wyspecjalizowanych firm: NanoVelos, NanoSanguis i NanoThea.