Infolinia NFZ początkiem systemu informacji i wsparcia dla pacjentów?

„Wszystkie rozproszone numery informacyjne NFZ połączymy w jeden numer już w październiku, w perspektywie dwóch miesięcy opracujemy SIWZ opisującą działanie takiej infolinii, będzie ona otsourcowana, w pierwszym kwartale 2019 planujemy uruchomienie infolinii o zakresie takim jak do tej pory, z poszerzeniem o pilotaż onkologiczny, dodając z czasem kolejne obszary” – zapowiedział Adam Niedzielski, wiceprezes NFZ podczas panelu Fundacji My Pacjenci odbywającego się w ramach tegorocznego Forum e-zdrowia.

Wiceprezes Niedzielski zwrócił uwagę, że istniejący system informacji dla pacjentów w NFZ jest bardzo rozproszony, a lista tematów, z którymi dzwonią pacjenci do NFZ – bardzo długa. Stąd pomysł, by uruchomić ogólnopolską infolinię dla pacjentów.
Zastąpienie outsourcingu własnym zespołem NFZ do obsługi infolinii nastąpi w perspektywie dwóch lat. Infolinia będzie działała w oparciu o call center. Będzie to ważny dla NFZ projekt, wynikający zarówno ze zrozumienia potrzeb stricte informacyjnych pacjentów, ale także opierający się na doświadczeniach NHS, gdzie podobne narzędzie zaowocowało spadkiem liczby wizyt lekarskich. Po wprowadzeniu infolinia będzie ulepszana i modernizowana.

Idee kompleksowego systemu informacji dla pacjentów wspiera także Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, deklarując współpracę. Biuro Rzecznika opublikuje niebawem raport z działania ich infolinii, zbierając typy zapytań i problemów zgłaszanych przez pacjentów, co także będzie cenną wskazówką do wykorzystania.
Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci zwróciła uwagę, że pacjenci potrzebują dostępu do zweryfikowanej wiedzy medycznej, sugerując zbudowanie narodowego portalu wiedzy dla pacjentów, wzbogaconego o narzędzia tak popularne aktualnie, jak aplikacje. Wyzwaniem jest stworzenie zespołów do weryfikacji istniejącej treści medycznej, wersyfikacja ta polegać musi zarówno na sprawdzeniu merytorycznym, jak i dostosowaniu treści do możliwości poznawczych przeciętnego odbiorcy (nie może być ona zbyt naukowa, zbyt skomplikowana). Organizacje pacjenckie uważają, że do obsługi narzędzi wspierania pacjentów koniecznie należy włączyć takie zawody medyczne jak: farmaceuci, pielęgniarki dietetycy, fizjoterapeuci czy psycholodzy oraz organizacje pacjentów.

Obecna podczas panelu Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas zgłosiła gotowość zespołów pielęgniarskich (także emerytowanych) do obsługi infolinii. Przedstawiciele start upów działałających w obszarze medycyny, informacji i technologii podkreślali, że dysponują systemami ułatwiającymi nowoczesne formy informacji i są zainteresowani współdziałaniem.
„Niesamowicie cieszy nas fakt, że tak wiele organizacji, środowisk deklaruje chęć współpracy przy tworzeniu nowoczesnego systemu informacji i wsparcia dla pacjentów. Ogromnie cieszy, że taką potrzebę widzą też decydenci. W imieniu pacjentów, wspólnie z innymi organizacjami pacjenckimi, traktujemy to zadanie jako bardzo bardzo istotne” – podsumowała Ewa Borek.
Pod koniec 2017 w ramach projektu Razem dla zdrowia z inicjatywy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wraz portalem www.znanylekarz.pl przeprowadzony został sondaż dotyczący otwartości i preferencji obywateli w zakresie wykorzystania narzędzi e- zdrowia, z którego wynikało, że pacjenci oczekują upowszechnienia rozwiązań takich jak: umawianie wizyt przez Internet (90% respondentów), odbieranie wyników badań dodatkowych (83%), wyszukiwanie i lokalizowanie świadczeniodawcy (79%), dostarczenie informacji o jakości opieki u wybranego świadczeniodawcy (68%) oraz informacji o dostępności leku w aptece (64% respondentów).