Co 3 sekundy na świecie ktoś dowiaduje się, że cierpi na demencję

Pod takim hasłem obchodzony jest w tym roku Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. 21 września to Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Choroby otępienne zbierają coraz większe żniwo, co jest związane ze starzenie się społeczeństw w całej Europie. Obecnie w Polsce nawet pół miliona osób może być dotkniętych chorobą.

Według danych GUS osoby powyżej 65. roku życia stanowią w Polsce obecnie około 16 proc. ogółu społeczeństwa, czyli 6 milionów mieszkańców. Według przewidywań, w 2050 r. będzie ich prawie dwa razy więcej. To właśnie te statystyki nie pozostawiają złudzeń – wraz ze wzrostem liczby osób starszych, zwiększa się liczba zdiagnozowanych chorób otępiennych. W grupie osób powyżej 80. roku życia blisko co czwartą osobę dotknie choroba Alzheimera.

Tymczasem w naszym kraju osoby cierpiące na tę chorobę oraz seniorzy często nie mają zapewnionej fachowej opieki. Na choroby otępienne nie wynaleziono jeszcze leku, co oznacza, że to właśnie opieka, sprawowana przez odpowiednio do tego przygotowanego opiekuna, jest jedynym sposobem na opóźnienie rozwoju choroby.
„Choroba Alzheimera jest najczęstszą formą otępienia, która dotyka już nie tylko osoby starsze. Problemy z pamięcią, zaburzenia snu, stany lękowe, coraz mniejszy kontakt z otoczeniem – to tylko część objawów, z którymi muszą się zmagać osoby cierpiące na choroby neurodegeneracyjne. Stąd tak ważne są szybka i trafna diagnoza, a po niej odpowiednia opieka nad osobą dotkniętą chorobą. To właśnie one dają osobie z demencją szansę na opóźnienie postępowania choroby” – tłumaczy Tomasz Piłat, dyrektor Akademii Opiekunów, która zajmuje się profesjonalnym szkoleniem opiekunów osób starszych, w tym szczególnie osób zagrożonych chorobami neurodegeneracyjnymi.

Bezpośrednią konsekwencją dynamicznego procesu starzenia się społeczeństwa jest nie tylko rosnąca liczba seniorów wymagających opieki, ale także coraz większe zapotrzebowanie na opiekunów, którzy będą w stanie zapewnić im specjalistyczną pomoc.
„W naszym kraju już teraz brakuje co najmniej 20 tys. opiekunów dla seniorów, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nie mogą liczyć na żadną pomoc. A zapotrzebowanie na odpowiednio wyedukowanych opiekunów będzie z roku na rok wzrastać. Ich niedobór stanowić będzie poważny problem dla samego chorego, jak również dla jego rodziny, która bez wsparcia oraz odpowiedniego przygotowania, może nie być w stanie prawidłowo zając się bliskim” – zaznacza Piłat.

W Polsce na dzień dzisiejszy nie mamy ustrukturyzowanych działań, skierowanych na pomaganie zarówno chorym, jak i ich opiekunom.
Najnowszy raport Alzheimer’s Association „Alzheimer’s Disease – Facts and Figures” wskazuje, że zmiany w mózgu związane z Alzheimerem mogą się pojawić nawet 20 lat przed wystąpieniem objawów. Dobra opieka może opóźnić rozwój choroby. Dlatego tak ważna jest edukacja opiekunów, ciągłe poszerzanie wiedzy, stosowanie odpowiednich metod aktywizacji. Raport jest zbiorem informacji i wskazówek na temat tego, jak prawidłowo sprawować opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera, aby zarówno życie chorego, jak i jego opiekuna było prostsze.