Nowe urządzenie do radioterapii w warszawskim CO

W Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie otwarto Centrum Radioterapii Stereotaktycznej. Nowe centrum to dla pacjenta krótszy okres naświetlania silniejszą i precyzyjniejszą dawką promieniowania, które trafia w obręb guza bez rozległego uszkadzania zdrowych tkanek.

W Zakładzie Radioterapii nr 1 CO pozaczaszkowa radioterapia stereotaktyczna jest stosowana od kilku lat przy wykorzystaniu aplikacji zainstalowanych w trzech posiadanych akceleratorach TRUE BEAM. Zakup i instalacja nowego akceleratora EDGE, dedykowanego wybiórczo technikom radioterapii stereotaktycznej wyposażonego w jedyny w Polsce system Hyperarc umożliwiający napromienianie bardzo precyzyjnie jednoczasowo kilka przerzutów do mózgu w bardzo krótkim czasie.

„Powołanie Centrum Radioterapii Stereotaktycznej i promowanie napromieniania technikami stereotaktycznymi wpisuje się w zadania Centrum Onkologii jako Ośrodka Referencyjnego do wdrażania nowoczesnych technik napromieniania i metod leczenia skojarzonego” – podkreśla dyrekcja ośrodka.

Dodatkowo w Zakładzie Radioterapii zainstalowany został pierwszy polski system optycznej weryfikacji ułożenia chorego „OptiNav”, który umożliwia precyzyjne, trójwymiarowe odtworzenie ułożenia chorego w krótkim czasie. System ten powstał w kooperacji polskiej firmy z fizykami pracującymi w Centrum Onkologii. Dzięki temu osiągnięciu znacznie uległ czas jaki był konieczny do przeprowadzenia zabiegu oraz zwiększona została jego precyzja.