Sejm znowelizował ustawę o minimalnych płacach pracowników medycznych

Sejm przyjął nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Została ona przyjęta niemal jednogłośnie; za jej przyjęciem opowiedziało się 419 posłów, nikt nie był przeciwko, a jeden z posłów wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie płac minimalnych dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej wykonujących pracę w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, czyli m.in. dyspozytorów, sanitariuszy, sekretarek medycznych. Zaproponowano przypisanie wskazanym pracownikom działalności podstawowej współczynnika pracy w wysokości 0,53.
W nowelizacji jest również zapisany korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.