Prezydent podpisał ustawę o dodatkowych pieniądzach na leki dla seniorów

Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak już pisaliśmy resort zdrowia przeznaczył dodatkowe 50 mln zł na refundację leków z tzw. listy 75+.

Do ustawy wprowadzono dwie zmiany – pierwsza zwiększa o 50 mln w 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+ , który będzie wynosił 693,3 mln zł oraz limit dziesięcioletni wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+, który będzie wynosił odpowiednio 8 324,6 mln zł.

W przypadku zmiany drugiej, polega ona na podwyższeniu limitu kwartalnego z poziomu 25% do poziomu 35%, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego przewidzianego w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652).
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2018 r.