Eurostat policzył zgony spowodowane nowotworami

W 2015 r. 1,3 mln osób zmarło na raka w Unii Europejskiej (UE), co stanowi ponad jedną czwartą (25,4%) ogólnej liczby zgonów – podał Eurostat.

Wśród państw członkowskich UE udział w ogólnej liczbie zgonów z powodu raka w 2015 r. przekroczył 30% w Holandii i Słowenii. Natomiast mniej niż jedna piąta wszystkich zgonów w Bułgarii i Rumunii była spowodowana rakiem.

Na poziomie UE nowotwory stanowiły 28,7% zgonów wśród mężczyzn w porównaniu do 22,1% w przypadku kobiet w 2015 r. We wszystkich państwach członkowskich UE odsetek zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn był wyższy niż w przypadku kobiet.

A jaka jest sytuacja Polski – widać na załączonym wykresie:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/9347723/Deaths+due+to+cancer+2015

Szczegóły: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/c2r9i0eawvMY/content/DDN-20181122-1?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurostat%2Fweb%2Fproducts-eurostat-news%2Fproduct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_c2r9i0eawvMY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1