Izba lekarska: obawy związane z e-zwolnieniem potwierdzają się

„Potwierdzają się nasze obawy i ostrzeżenia, że obligatoryjne wprowadzenie elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy wywoła wiele niedogodności dla pacjentów i dla lekarzy” – czytamy w oświadczeniu Andrzeja Matyi, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do Okręgowych Izb Lekarskich i Naczelnej Izby Lekarskiej docierają kolejne sygnały od lekarzy o problemach towarzyszących wprowadzeniu systemu e-ZLA, a także głosy protestu. Powtarzają się informacje o awarii systemu, o powolnej jego pracy, kolejkach pacjentów, a także o zdenerwowaniu i stresie lekarzy oraz personelu placówek, zwłaszcza placówek mniejszych.

„Rozwiązanie, które wskazał ZUS, polegające na tym, że w sytuacji awaryjnej lekarz może wystawić zwolnienie w formie papierowej, a potem w ciągu 3 dni musi uzupełnić dane w systemie, czyli 'zelektronizować’ zwolnienie, może powodować dublowanie pracy lekarza kosztem czasu, który powinien poświęcić pacjentowi”- podkreśla Matyja.

Jak dodaje samorząd lekarski popiera ideę elektronizacji w ochronie zdrowia, ponieważ sprzyja ona efektywności, usprawnieniu pracy i większej przejrzystości.

Przypomina też, że Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uchylenia obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej i pozostawienie możliwości wystawiania zaświadczeń także w postaci papierowej. Wystąpiliśmy o to wspólnie z innymi organizacjami lekarskimi. W podobnym duchu wypowiadał się Rzecznik Praw Pacjenta, kierując swoje pisma do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej oraz do Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego.

Wszystkie te wystąpienia nie przyniosły spodziewanego rezultatu.
„Otrzymujemy jedynie komunikaty z ZUS, które zawierają informacje o tym, że w pierwszych dniach wdrażania przepisu – od 1 do 3 grudnia – tylko 3 proc. lekarzy w całej Polsce miało trudności związane z wystawianiem e-zwolnień (z powodu przeciążenia platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Trudno dać wiarę temu, że problemy z wystawianiem e-zwolnień ma niewielka liczba lekarzy. Sygnały napływające do nas z Polski zdecydowanie temu przeczą” – kończy Matyja.