AOTMiT zmienia siedzibę

Od 1 marca 2019 r. siedziba Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostanie przeniesiona do budynku biurowego – Astoria Premium Offices mieszczącego się przy ul. Przeskok 2 w Warszawie.

Dlatego AOTMiT prosi o uwzględnienie powyższej zmiany w pismach, dokumentach oraz wystawianych fakturach.