NIL o Narodowej Strategii Onkologicznej: najpierw pieniądze, potem reformy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przyjętym stanowisku chociaż poparło zasadnicze cele prezydenckiego projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, to jednak zwraca uwagę, że bez zwiększenia finansowania sytuacja się nie zmieni.

„Zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy twierdzenia, że dotychczasowe reformy, w tym tzw. szybka ścieżka onkologiczna, nie przyniosły istotnej poprawy sytuacji chorych wskazują, że należy doprowadzić przede wszystkim do zwiększenia nakładów finansowych oraz zniesienia limitów dla chorych na nowotwory, a nie wprowadzać skomplikowane procedury dostępu do leczenia typu karta DILO” – czytamy w stanowisku.

Oprócz tego samorząd lekarski domaga się by skład zespołu który ma opracować polski cancer plan powinien zostać poszerzony o przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Patologów.
A „cele strategii należy uzupełnić o zapobieganie praktykom niemającym oparcia w aktualnej wiedzy medycznej i ułatwianie chorym na nowotwory dostępu do rzetelnej, zweryfikowanej informacji o metodach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia”.