Home Biznes Pharmena otrzymała 6,5 mln zł finansowania pomostowego od akcjonariuszy