Kto opracuje ITR? Przetarg rozstrzygnięty (aktualizacja)

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie Innowacyjnego Trybu Rozwojowego. Przetarg wygrało konsorcjum: Czyżewscy Kancelaria Adwokacka i PEX PharmaSequence.

W przetargu wzięły udział 2 firmy. Wygrała tańsza oferta – konsorcjum zaoferowało za swoją usługę 184,5 tys. zł brutto – podaje portal rynekaptek.

Zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ta oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ.

A jaki był szczegółowy zakres zamówienia?
1. Identyfikacja i analiza istniejących na świecie rozwiązań procesu refundacji leków w tym w minimum 5 państwach Unii Europejskiej – przygotowanie raportu cząstkowego.
2. Przygotowanie ramowej wersji rekomendacji będących punktem wyjścia do warsztatów dotyczących wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przygotowanie raportu cząstkowego.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z ekspertami rynku ochrony zdrowia.
4. Przygotowanie raportu końcowego zawierającego propozycje zapisów do prac legislacyjnych (projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i ocena skutków regulacji oraz narzędzie analityczne) podczas nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie wdrożenia.

Projekt wprowadzenia Innowacyjnego Trybu Rozwojowy (czyli pierwotny Refundacyjny Tryb Rozwojowy) pojawił się już w 2016 roku – przygotował go b. wiceminister Krzysztof Łanda. Jego głównym założeniem jest przyznanie firmom farmaceutycznym inwestującym w Polsce tytułu „przyjaciela polskiej gospodarki”, co ma dać im uprzywilejowaną pozycję przy negocjacjach cenowych i refundacji leków.

Od podpisania umowy konsorcjum będzie miało 60 dni na wykonanie.