Bruksela zainaugurowała Europejski Miesiąc Świadomości Raków Przewodu Pokarmowego

Digestive Cancers Europe uruchomiła kampanię promującą badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego z okazji rozpoczęcia Europejskiego Miesiąca Wiedzy o Rakach Przewodu Pokarmowego (ECCAM). Impreza odbyła się w Parlamencie Europejskim i była prowadzona przez posłankę Lieve Wierinck (ALDE).

W tym roku ECCAM będzie koncentrować się na uświadamianiu ludziom korzyści z wczesnego wykrywania raka okrężnicy i odbytnicy poprzez wykonanie testu przesiewowego, który według Digestive Cancers Europe może uratować dodatkowe 130 tys. osób rocznie.

Każdego roku 370 tys. obywateli w Unii Europejskiej diagnozuje raka jelita grubego, a 170 tys. umiera. Pacjenci, u których zmianę wykryto wcześnie, mają 90 roc. szansę na wyleczenie, jednak jeśli rak został wykryty w IV stadium zaawansowania szanse te spadają do 10 proc. Pomimo faktu, że rak jelita grubego rozwija się powoli, przez okres ośmiu do dziesięciu lat, większość pacjentów nadal jest diagnozowana na późnym III i IV stadium.

Europejskie Stowarzyszenie podkreśla, że leczenie wczesnego stadium raka jest tańsze niż późne stadium, dlatego ważna jest profilaktyka – może wygenerować ponad 3 miliardy euro oszczędności każdego roku.

Stąd pomysł na kampanię społeczną, która zostanie uruchomiona za pośrednictwem mediów społecznościowych w Finlandii, Francji, Włoszech, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest adresowana do obywateli w wieku 50 lat i starszych.

Aby wszystkie państwa członkowskie osiągnęły takie same wyniki leczenia, liczba obywateli zdiagnozowanych we wczesnym stadium raka musiała by się zwiększyć z 55 tys. do 185 tys. To pokazuje jak duże jest to wyzwanie. Stefan Gijssels, dyrektor wykonawczy ds. Raka jelita grubego, komentuje: „Nie ma racjonalnego powodu, aby nie organizować oficjalnych krajowych badań przesiewowych. Oszczędzają życie i pieniądze. Główna barierą, jaką widzimy, to polityka. Potrzeba czasu i wysiłku na promocję badań przesiewowych. Oszczędności finansowe w budżecie na opiekę zdrowotną mogą być widoczne dopiero dziesięć lat po rozpoczęciu, ale wzrost liczby ratowanych osób powinien usprawiedliwiać badania przesiewowe. Jak widzieliśmy, jakość programu badań przesiewowych ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Na szczęście kilka państw członkowskich rozpoczyna obecnie bardziej profesjonalne podejście do badań przesiewowych”

Europejski Miesiąc Świadomości Raków Przewodu Pokarmowego został ustanowiony w 2008 roku jako inicjatywa na rzecz podnoszenia świadomości społecznej organizacji EuropaColon, która obecnie rozszerzyła się o Digestive Cancers Europe (DiCE). Organizacja reprezentuje osoby żyjące ze wszystkimi rodzajami raka przewodu pokarmowego (w tym raka jelita grubego, raka żołądka, raka przełyku, raka trzustki i rzadkich nowotworów przewodu pokarmowego).

W inauguracji uczestniczyła również Fundacja EuropaColon Polska. „Tym razem możemy cieszyć się, że w Polsce mamy może nie doskonały, ale dobrze działający przesiewowy program raka jelita grubego. Jest sporo do poprawienia. Głównym problem jest zgłaszalność na badania, tylko 17% osób odpowiada na zaproszenia. Zatem problem nie leży po stronie systemu. Bo ten jest dobrze przygotowany i co więcej to Polscy specjaliści wyznaczają międzynarodowe standardy. Zespół prof. Reguły i prof. Kamińskiego jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej i miło jest słyszeć, że coś u nas działa na najwyższym poziomie” – wyjaśnia Iga Rawicka z EuropaColon Polska.

Tylko w Polsce w ramach programu przesiewowego wykonuje się kolonoskopię, w pozostałych krajach to albo program mieszany lub przede wszystkim badanie na krew utajoną w kale. Najważniejsze jest to, aby po 50-tym roku życia zrobić badanie, aby zapobiec chorobie.

specjalnie dla ISBzdrowie Iga Rawicka prosto z Brukseli