GSK otworzy swój trzeci na świecie GSK Finance Hub w Poznaniu

GSK ogłosiła dziś plan uruchomienia kolejnej inwestycji w Polsce – GSK Finance Hub. Nowe centrum finansowe powstaje obok dotychczasowych organizacji działających w ramach struktur GSK w Poznaniu, podała spółka. Inwestycja o wartości ok. 30 mln zł pozwoli na utworzenie 200-300 nowych miejsc pracy dla doświadczonych ekspertów z obszaru finansów.

Hub będzie odpowiedzialny za całościowe procesy finansowe związane z planowaniem i prognozowaniem biznesowym oraz raportowaniem i kontrolą finansową.

„Poznańskie centrum jest jednym z trzech takich jednostek regionalnych GSK Finance Hub na świecie i jest częścią nowego modelu operacyjnego globalnych funkcji finansowych GSK. Będą one centrami ekspertyzy zajmującymi się zaawansowanymi analizami, raportowaniem, planowaniem, koordynacją i doradztwem. Zespół specjalistów poznańskiego GSK Finance Hub będzie odpowiedzialny za region europejski i będzie ściśle współpracować z innymi specjalistami z obszaru finansów pracującymi w Europie oraz w różnych funkcjach, takich jak badania i rozwój czy produkcja, wspierając obrót Grupy GSK w wys. 40 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Obok planowania i prognozowania biznesowego oraz raportowania i kontroli finansowej, nowoutworzony zespół będzie włączony w rozwój funkcji finansów GSK oparty na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na inteligentnej automatyzacji procesów finansowych, wykorzystującej technologię mobilną oraz robotyzację procesów.

„Firma GSK jest mocno związana z Polską i od 20 lat prowadzi tu wiele działań biznesowych i inwestycji – by wymienić wśród wielu innych fabrykę leków, Centrum Usług Biznesowych GSK IT, badania kliniczne czy teraz GSK Finance Hub. Polska tworzy otoczenie przyjazne dla prowadzenia działalności biznesowej, ale też wyróżnia się silnym kapitałem ludzkim, dzięki któremu możemy tu przyciągać innowacyjne projekty o znaczeniu globalnym” – powiedział dyrektor generalny GSK w Polsce Nikos Xydias, cytowany w komunikacie.

Jeszcze w tym roku obecny zespół około 2 tys. pracowników GSK zatrudnionych w Polsce powiększy się o kolejne 80 osób. Docelowo, w ciągu najbliższych 2 lat w GSK Finance Hub ma pracować 200-300 specjalistów.

„Jest to wyjątkowa szansa dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę i kompetencje w różnorodnym obszarze finansów: od planowania, raportowania i analiz, poprzez wsparcie ośrodków badawczo-rozwojowych, funkcji korporacyjnych, produkcji oraz działalności biznesowej. Nowe centrum, podobnie jak poprzednie inwestycje GSK w Polsce, rozwinie unikatowe kompetencje zawodowe ekspertów, tym razem z obszaru finansów” – podkreślono w materiale.

„Polska jest krajem otwartym na nowe inwestycje. Naszym celem jest zapewnienie większej liczby przedsięwzięć innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, oferujących wysokopłatne i stabilne miejsca pracy. Ogłoszenie inwestycji GSK Finance Hub w Polsce, jako 3. na świecie, jest dowodem na istnienie u nas dobrych warunków dla inwestorów. To także potwierdzenie, że Polska stała się dla GSK rynkiem strategicznym, na którym lokuje coraz więcej swoich działań. Mam nadzieję, że nowe centrum finansowe przyczyni się do rozwoju całej branży na naszym rynku” – skomentował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Obok inwestycji w poznańską fabrykę leków, GSK utworzyła w Polsce 5 centrów kompetencji, wspierających działalność operacyjną GSK w Polsce i na świecie. Zajmują się one m.in. IT, nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz obszarem medycznym, marketingowym i regulacyjnym. Największą jednostką tego typu jest Centrum Usług Biznesowych GSK IT, które zatrudnia obecnie 700 osób.

„Miasto Poznań od wielu lat prowadzi działania ukierunkowane na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów. Priorytetami są dla nas branże zaawansowane technologicznie, w tym nowoczesne usługi biznesowe czy informatyczne. Mamy świetnych specjalistów i dobrą infrastrukturę. Przykład firmy GSK potwierdza, że Poznań tworzy atrakcyjne i bezpieczne warunki do inwestowania. Cieszymy się, że zagraniczne firmy chętnie lokują tu swoją działalność i na pewno będziemy je wspierać w tych zamierzeniach” – podkreśliła zastępczyni Prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska.

GSK jest jednym z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym, dostarczającym ponad 300 leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia polskim pacjentom. W Polsce zatrudnia ok. 2000 osób. Tylko w 2017 r. firma odprowadziła ok. 250 mln zł podatków i składek ZUS. Przez 20 lat inwestycji w poznańskiej fabryce do produkcji w Polsce zostało wdrożonych ponad 80 leków z globalnego portfela GSK, co otworzyło drogę do rozwoju eksportu. Obecnie 100 mln opakowań leków trafia z poznańskiej fabryki na ponad 130 rynków na świecie.

(ISBnews)