NFZ odpowiada: wydaliśmy 4 mld zł na programy lekowe

Nie jest prawdą, że „NFZ jest winny szpitalom setki milionów złotych za leki, które podają najciężej chorym pacjentom”. Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 r. na leki w programach lekowych oraz leki stosowane w chemioterapii wydał łącznie ponad 3.995 mln zł, tj. ok. 100 mln zł więcej niż w 2017 r. To odpowiedź płatnika na zarzuty fundacja Alivia i medialne informacje dotyczące braku środków na programy lekowe.

„Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w bieżącym, trwają w Funduszu prace weryfikujące dane przekazywane przez świadczeniodawców, mające na celu rozliczenie tzw. nadwykonań. Ze wstępnych analiz wynika, że kwota zgłoszonych nadwykonań wynosi ok. 70 mln zł” – czytamy dalej.

Planowany termin zakończenia prac i ostatecznego rozliczenia przez OW NFZ ww. nadwykonań jest przewidywany na koniec I kwartału 2019 roku.