Szumowski: medycyna personalizowana to priorytet ABM

„Medycyna personalizowana jest ogromnym wyzwaniem dla Ministerstwa Zdrowia, musimy wypracować schematy postępowania w tym obszarze. To między innymi jedno z zadań Agencji Badań Medycznych” – tłumaczył Łukasz Szumowski podczas IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Warto przypomnieć, że ustawa o powołaniu ABM została już podpisana przez prezydenta. „Myślę, że aż się prosi, by Agencja brała udział w projektowaniu badań klinicznych w obszarze medycyny spersonalizowanej. Na pewno będziemy to robili, na pewno będzie to jeden z priorytetów” – podkreślił.

Rolą Agencji ma być wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.