Matka Polka zmodernizowała kliniki ginekologiczne

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zakończył remont trzech klinik onkologicznych. Inwestycja była zrealizowana w ramach projektu „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”, zrealizowanego w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jej wartość to ok. 16 mln zł w tym dofinansowanie UE ok 14 mln zł i ok. 2 mln zł dotacja Ministerstwa Zdrowia. Umowa o dofinansowaniu projektu została podpisana w grudniu 2017. Prace remontowe trwały ok. 9 miesięcy tj. od maja 2018 do końca marca 2019 r. W projekcie zakupiono także za ok. 7 mln zł sprzęt medyczny.

Odnowione zostały Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi z Pododdziałem Chemioterapii, kierowana przez prof. Marka Zadrożnego; Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Krzysztofa Szyłło i Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Andrzeja Malinowskiego.