Mercator Medical miał wstępnie 2 mln zł straty netto w I kwartale

Mercator Medical miał 121 mln zł przychodów, 2 mln zł EBITDA i stratę netto na poziomie 2 mln zł w I kwartale 2019 r., według wstępnych danych, podała spółka.

„W oparciu o analizę dostępnych na dzień dzisiejszy danych finansowych jednostek grupy przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej Mercator Medical za pierwszy kwartał 2019 r.:
1) przychody ze sprzedaży 121 mln zł,
2) EBITDA: 2 mln zł,
3) wynik netto: – 2 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o ok. 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest w głównej mierze pozytywnym efektem uruchomienia w 2018 r. nowych linii produkcyjnych w fabryce w Tajlandii, podano także.

„Wynik EBITDA obniżył się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 75% (w pierwszym kwartale 2018 r. wynik EBITDA Grupy wyniósł 7,6 mln zł), natomiast wynik netto obniżył się o ok. 7 mln zł (w pierwszym kwartale 2018 r. Grupa zanotowała 5,0 mln zł zysku netto). Pogorszenie rentowności działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dotyczy zarówno segmentu produkcyjnego, jak i segmentu dystrybucyjnego Grupy” – czytamy dalej.

W przypadku segmentu dystrybucyjnego pogorszenie wyników spowodowane było przede wszystkim koniecznością sprzedaży towarów zakupionych w 2018 r. po relatywnie wysokich cenach, wynikających głównie z wyższych niż obecnie cen lateksu syntetycznego oraz z wyższego niż rok temu kursu USD. Pogorszenie wyników segmentu dystrybucyjnego było już obserwowane w 2018 r., zwłaszcza w ostatnim kwartale, dodano także.

„W ocenie zarządu emitenta, kumulacja negatywnych zjawisk, które doprowadziły do spadku rentowności działalności dystrybucyjnej, miała miejsce w pierwszym kwartale 2019 r. Należy podkreślić, że od kwietnia br. obserwowana jest już istotna poprawa rentowności segmentu dystrybucyjnego. W związku z tym emitent spodziewa się stopniowej poprawy generowanych wyników tego segmentu od drugiego kwartału 2019 r.” – czytamy dalej.

Spadek rentowności działalności produkcyjnej Grupy to efekt znaczącego wzrostu presji konkurencyjnej w pierwszym kwartale 2019 r., co doprowadziło do spadku cen rynkowych i zwiększenia podaży produktów z niższych segmentów na niektórych istotnych dla Grupy rynkach. Jednocześnie wzrosła cena lateksu naturalnego oraz umocnił się tajski bat w stosunku do dolara amerykańskiego, co również miało wpływ na osiągane marże. Emitent uważnie analizuje sytuację rynkową i podejmuje niezbędne działania w celu możliwie płynnego dostosowania oferty do zmieniających się warunków rynkowych, wymieniono także.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, emitent zamierza opublikować raport okresowy za pierwszy kwartał 2019 r. w dniu 17 maja 2019 r., stwierdzono także.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.