Duża nowela ustawy o zawodzie lekarza w przyszłym tygodniu do konsultacji

„W przyszłym tygodniu do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. To będzie duża zmiana, więc zapewniam, że będą to pełne konsultacje. Zależy nam by ją uchwalić jeszcze w tej kadencji” – zapowiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia podczas spotkaniu z dziennikarzami.

Jak poinformował Szumowski projekt uwzględnia ok. 80 proc. zapisów zaproponowanych przez zespół ministerialny, pod przewodnictwem dr. Jarosława Bilińskiego, powołany wiosną 2018 r. w efekcie porozumienia zawartego z przedstawicielami lekarzy rezydentów.

Nowelizacja zawiera m.in. wprowadzenie nowych zasad odbywania stażu podyplomowego, w tym przede wszystkim wprowadzenie spersonalizowanego programu stażu pozwalającego na częściowy wybór przez lekarza dziedziny medycyny, w ramach których będzie prowadzony staż; nowe zasady przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Pytania egzaminacyjne nie będą już utajnione, ale będą dostępne dla zdających egzaminy w ogólnodostępnej bazie pytań. Z tej bazy będzie pochodzić, aż 70 proc. pytań egzaminacyjnych. Możliwe też będzie podchodzenie do egzaminu już na ostatnim roku studiów.

Pojawi się także nowy egzamin – Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie sprawdzał wiedzę zdobytą przez lekarza na danym etapie kształcenia. Zaliczenie tego egzaminu skutkować będzie nie tylko zwiększeniem samodzielności zawodowej, ale także będzie się wiązać z gratyfikacją pieniężną. Część specjalizacji (dla tych którzy wybiorą jeden z trzech modułów podstawowych: internę, chirurgię ogólną lub pediatrię) będzie się obowiązkowo odbywała w szpitalach powiatowych.

„Mówimy o zupełnie innym kierunku robienia specjalizacji” – podkreślał Szumowski.

Uproszczony zostanie także tryb zatrudniania lekarzy-specjalistów pochodzących spoza UE, „co powinno stworzyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry medycznej w podmiotach leczniczych”.