Iqvia ocenia majową listę refundacyjną

Z refundacji aptecznej wycofano 63 opakowań leków i suplementów diety, a włączono do niej 29 innych. Zmiany te nie oznaczają jednak dla pacjentów uzyskania lub utraty dostępu do terapii – równolegle niezmiennie dostępne są bowiem ich odpowiedniki. Na liście pojawił się stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego preparat firmy Sandoz, zawierający kombinację cząsteczek Amlodipine oraz Valsartan. Pacjenci korzystający z tej terapii musieli dotychczas stosować łącznie dwa różne opakowania leków. Nowością na liście jest insulin degludec, stosowana w leczeniu cukrzycy analogowa insulina ultradługodziałająca Tresiba firmy Novo Nordisk. Produkt ten, zarejestrowany przez EMA w styczniu 2013 r, dotychczas dostępny był wyłącznie pełnopłatnie, w cenie ok. 2,5-krotnie wyższej niż obecnie w refundacji. W odróżnieniu od dotychczas dostępnych insulin długodziałających, produkt ten zapewnia możliwość elastycznego podawania – nie trzeba się trzymać stałych pór iniekcji – czytamy w komunikacie firmy Iqvia.

Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 487 opakowań leków i artykułów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą jednak tylko 22 z nich. Są one związane zarówno z obniżką cen detalicznych, jak i z systemową zmianą produktu wyznaczającego limit finansowania. Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 257 opakowań, z czego w przypadku 15 z nich przekracza 10 zł. Największe z tych zmian są wynikiem automatycznej zmiany będącej efektem ustalenia nowego produktu referencyjnego. Tym samym więc, pacjent miał i nadal ma dostęp do preparatu w tej samej cenie, choć jest to odpowiedni produkt innego wytwórcy. Ceny detaliczne zostały obniżone dla 256 opakowań leków i artykułów medycznych, a podniesione w przypadku zaledwie dwóch.

Na liście „S” pojawiło się 15 nowych opakowań leków zawierających 6 substancji czynnych, z których tylko jedna nie była dotychczas finansowana w ramach programu 75+ – kombinacja molekuł Amlodipine i Valsartan. Terapia taka była już jednak dostępna poprzez złożenie dwóch osobnych opakowań leków.

Z kolei z programów lekowych została usunięta cząsteczka Simeprevir firmy Janssen Cilag. Produkt ten miał najwyższą cenę detaliczną ze wszystkich refundowanych w ramach programu „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”.

Nowa lista nie wprowadza żadnych nowych substancji w programach lekowych ani chemioterapii. Na listę leków dostępnych w chemioterapii wraca jednak cząsteczka Pgaspargase firmy Shire, która została wycofana z refundacji w marcu b.r. Lek ten wraca z ceną detaliczną wyższą o 40%, tj. ponad 2 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że faktyczny koszt ponoszony przez NFZ mógł ale nie musiał wzrosnąć, dzięki niejawnym instrumentom dzielenia ryzyka.

Obniżone zostały również ceny detaliczne 23 opakowań leków stosowanych w chemioterapii (głównie w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i szpikowej oraz nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc) oraz w programach lekowych (przede wszystkim w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS), niedrobnokomórkowego raka płuca oraz zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

W programach lekowych i chemioterapii pojawiło się łącznie 13 nowych opakowań leków. Wycofanych zostało 15 opakowań, przy czym za wyjątkiem Sumeprevir na liście pozostają odpowiedniki w tej samej terapii.