Firmy generyczne apelują o zmianę polityki refundacyjnej

„Jak produkt przestaje być rentowny to po prostu znika z rynku. Tak się stało w przypadku Rumunii, gdzie w wyniku polityki presji cenowej z rynku zniknęło 2 tys. leków” – ostrzega Prezes Medicines for Europe Marc-Alexander Mahl. Producenci leków z całego świata spotkali się w Warszawie (12-14 czerwca br.), aby rozmawiać o tym, jak na dostępność terapii dla pacjentów i stabilność systemów opieki zdrowotnej wpływają leki generyczne, biologiczne równoważne i leki z wartością dodaną, czyli takie dla których opracowano korzystniejsze i wygodniejsze dla pacjenta formy farmaceutyczne lub nowe sposoby podania, np. przezskórne w postaci plastra zamiast zastrzyku czy dawkowane raz na tydzień zamiast codziennie.

Zwiększanie dostępności leków jest podstawą sektora „off patent”. Leki generyczne stanowią 67% wszystkich wydawanych leków w samej Europie i podwoiły dostęp do leków dla pacjentów z cukrzycą i chorobami serca.

Jak mówili uczestnicy presja na obniżanie cen leków jest w całej Europie, ale najgorsza sytuacja jest w Rumunii, Grecji i w Polsce.

„Dlatego pilnie potrzeba wzmocnić pozycję polskich firm oraz przyciągnąć nowe inwestycje. Temu miał służyć RTR (Refundacyjny Tryb Rozwojowy), ale ciągle na niego nie możemy się doczekać” – podkreślał Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. – „Ideą RTR jest mądre wydawanie pieniędzy – to narzędzie sprawiłoby, że 8 mld zł jakie dziś jest w refundacji aptecznej weszłoby do gospodarki i zaczęło ją napędzać”.

„Polska administracja publiczna skutecznie wspiera sektor farmaceutyczny w promocji B2B, przeznacza fundusze unijne na badania i rozwój oraz promuje współpracę biznesu i nauki. Ostatnio byliśmy świadkami ważnych wysiłków instytucjonalnych polskich władz mających na celu zmniejszenie barier prawnych dla eksportu w Europie. Z drugiej strony, jest w Polsce problem z zachętami regulacyjnymi dla inwestycji. Obniżanie cen podstawowych leków i przesunięcie finansowania na najbardziej zaawansowane terapie importowane mają negatywny wpływ na długoterminową stabilność polskich firm farmaceutycznych” – dodawał Markus Sieger, Prezes Grupy Polpharma,

Medicines for Europe reprezentuje branże leków generycznych, biologicznych równoważnych i leków o wartości dodanej w całej Europie. Wizją organizacji jest zapewnienie stabilnego dostępu do wysokiej jakości leków w oparciu o 5 ważnych filarów: pacjentów, jakość, wartość, zrównoważony rozwój i partnerstwo. Członkowie Medicines for Europe zatrudniają bezpośrednio 190 000 osób w ponad 400 zakładach produkcyjnych i 126 ośrodkach badawczo-rozwojowych w Europie i inwestują do 17% swoich obrotów w inwestycje w badania i rozwój.