Uaktualniony Program Zwalczania Grypy

dig

W lipcu mamy poznać uaktualnioną wersję Modelowego Samorządowego Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktyki Grypy w Grupach Ryzyka, uwzględniającą m.in.: nowe publikacje, zmieniony schemat programu polityki zdrowotnej (według nowych wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) oraz najlepsze przykłady wdrożeń programów polityki zdrowotnej w samorządach. Program będzie dostępny na stronie www.ceestahc.org oraz na platformie www.dobreprogramyzdrowotne.pl w Kreatorze Programów Zdrowotnych. Kreator Programów Zdrowotnych jest jedynym takim narzędziem w Polsce i spotkał się już z dużym zainteresowaniem wśród jednostek samorządu terytorialnego.

„Metropolia Poznań to stowarzyszenie zrzeszające samorządy poznańskie i 22 inne samorządy skupione wokół Poznania. Realizujemy program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skierowany do dużych miast, w ramach którego wdrażamy liczne programy zdrowotne. Wkrótce zaczynamy program szczepień przeciw grypie, rozpoczynamy także rozpoczynamy kolejny program zapobiegania chorobom przewlekłym. To znaczące inicjatywy. W programie grypowym zaszczepimy 45 tysięcy mieszkańców, a w programie chorób przewlekłych aż 60 tysięcy osób. Ważne są aspekty kosztowe – programy są finansowane w większości ze środków unijnych, gmina pokrywa jedynie 5% ogólnej puli wydatków. Polacy niechętnie się szczepią, szczególnie, jeśli szczepienia są nieobowiązkowe. Nasz program grypowy będzie trwał trzy lata, kierowany jest do osób aktywnych zawodowo w wieku od 25 do 64 roku życia. Chcemy dotrzeć z programem bezpośrednio do zakładów pracy, do kierownictwa przedsiębiorstw oraz do działów HR. Chcemy edukować i przekonywać pracodawców i pracowników, że warto się szczepić” – wyjaśnia Adam Futymski, Członek Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Grypa jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego w Polsce. „Procent zaszczepionej populacji w Polsce wciąż jest bardzo niski, a jedyną, najlepszą, najtańszą i najszybszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia profilaktyczne. Kluczową rolę w ich popularyzacji odgrywają samorządy” – podkreśla prof. dr hab. Lidia Brydak, Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.

W Warszawie odbyła się konferencja edukacyjna „Grypa Przed Sezonem: co każdy samorząd wiedzieć powinien…”, której celem była prezentacja nowego modelu samorządowego programu profilaktyki grypy i dyskusja, którym grupom społecznym należy w pierwszej kolejności sfinansować szczepienie.