Maksymowicz został wiceministrem w resorcie nauki

Konferencja prasowa dotyczącą kolejnych wybudzeń w Klinice Budzik Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie.

Prof. Wojciech Maksymowicz został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wojciech Maksymowicz to neurochirurg, profesor nauk medycznych. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od października 1997 r. do marca 1999 r. sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2007 r. objął obowiązki dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest kierownikiem Katedry Neurologii i Neurochirurgii. To on stworzył w Olsztynie wydział lekarski. Jest też autorem jego sukcesów – np. doskonałych wyników studentów podczas Lekarskich Egzaminów Końcowych czy pracom naukowym nad wykorzystaniem komórek macierzystych w neurologii. To dzięki niemu w Olsztynie powstała klinika „Budzik”.

W latach 1997–1999 był ministrem zdrowia i opieki społecznej.