Powstało Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej

Powołano do życia Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej. Prezesem Zarządu została wybrana dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw., kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed. Założyciele Towarzystwa są związani m.in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Siedzibą Stowarzyszenia będzie Warszawa, a w skład Zarządu weszli także: dr hab. Agnieszka Mielczarek – WUM (wiceprezes Zarządu), dr hab. Renata Chałas, prof. nadzw. – UM w Lublinie (sekretarz), mgr Beata Łasińska (skarbnik), prof. dr hab. Teresa Bachanek (członek Zarządu).

Celem działalności Towarzystwa jest promocja zdrowia jamy ustnej w populacji senioralnej, rozwój nauki z zakresu stomatologii geriatrycznej (gerostomatologii) oraz propagowanie wiedzy na temat wpływu stanu zdrowia jamy ustnej na stan zdrowia ogólnego. Działalność Towarzystwa dotyczyć będzie badań nad jakością życia, kształtowania optymalnych kierunków opieki stomatologicznej oraz integracji środowiska, któremu bliskie są problemy zdrowotne populacji osób w starszym i podeszłym wieku. PTSG jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką gerostomatologii, a także gerontologii i geriatrii. Planuje realizację swoich celów poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie gerostomatologii i w dziedzinach pokrewnych, współpracę i nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami działającymi w obszarze gerostomatologii, gerontologii i geriatrii w kraju i za granicą oraz organizację konferencji i seminariów dotyczących tej tematyki.