Instytut Kardiologii otworzył nową poradnię

Instytut Kardiologii utworzył Poradnię Kardiologii Sportowej. Znajduje się ona w Zespole Poradni Specjalistycznych w Warszawie  przy ul. Niemodlińskiej 33.

Poradnia Kardiologii Sportowej to miejsce przeznaczone dla profesjonalnych sportowców oraz sportowców amatorów regularnie uprawiających sport, którzy ukończyli 16 rok życia i u których na podstawie badań podstawowych (EKG, echo serca i inne) postawiono rozpoznanie choroby serca lub istnieje jej uzasadnione podejrzenie.

Poradnia oferuje pełny zakres wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych nieinwazyjnych (m.in. długoterminowe urządzenia do monitorowania zaburzeń rytmu, tomografię komputerową serca i tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca) i inwazyjnych, a także dostęp do pełnego spektrum leczenia kardiologicznego.

Poradnia przyjmuje osoby od 16 r.ż.