PZPPF: leki biologiczne tanieją, ale to nie przekłada się na liczbę pacjentów

Krajowi producenci leków przypominają, że pojawianie się na rynku coraz większej liczby leków biologicznych równoważnych obniża koszt tych terapii, co powinno poprawić dostęp do leczenia biologicznego w Polsce. Jest on bowiem wciąż znacznie gorszy niż w innych krajach UE. Tymczasem zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia, w wyniku wprowadzenia na rynek adalimumabu kilku producentów jego cena spadła o ponad 80%. Jednak liczba pacjentów leczona w programach tym lekiem nie zwiększyła się. Dlatego Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) proponuje wykorzystanie zaoszczędzonych środków w ramach konkretnego programu na zwiększenie liczby leczonych w tym właśnie programie.

Zamiana leku biologicznego jednego producenta na taki sam produkt innego jest bezpieczna i zgodna z wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami, a dodatkowo generuje olbrzymie oszczędności. Dlatego w związku z pojawiającymi się w mediach wypowiedziami będącymi nadinterpretacją wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 maja 2019 r. (sygn. akt II OSK 1114/19) dotyczącego decyzji Rzecznika Praw Pacjenta z 11 czerwca 2018 r. o naruszenie praw pacjenta przy organizowaniu przetargów na leki biologiczne przypominamy, że Rzecznik wielokrotnie podkreślał, iż nie podważa skuteczności leczenia lekami biologicznymi równoważnymi wobec produktu, któremu wygasła ochrona patentowa.

„To, co bywa dopowiadane do ww. wyroku to teza, jakoby zamiana leku biologicznego referencyjnego na biorównoważny miała naruszać prawa pacjentów. Tymczasem pacjentom w toku leczenia przysługują określone prawa, a jednym z podstawowych jest możliwość wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Nie należy jednak utożsamiać tego prawa z wyborem konkretnego leku” – wyjaśnia mecenas Jacek Myszko z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

„Leki biologiczne równoważne zapewniają taką samą jakość, bezpieczeństwo i skuteczność działania, jak leki referencyjne, a ich stosowanie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Bezpieczeństwo zamiany zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych i nie budzi dziś żadnych wątpliwości” – przypomina Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta budził brak w procedurze przetargowej ewentualnego powrotu do wcześniej stosowanego leku ze względu na wskazania medyczne. – Tak, jak w przypadku każdego leku, również przy stosowaniu leków biologicznych referencyjnych i biorównoażnych mogą wystąpić działania niepożądane albo zestaw indywidualnych cech osobniczych pacjenta, które nie pozwolą na zamianę w konkretnym przypadku. Dlatego w procedurach szpitalnych trzeba uwzględniać także takie teoretycznie możliwe, jednostkowe przypadki – tłumaczy mec. Myszko.

Rzecznik Praw Pacjenta w swoim oświadczeniu podkreślił, że z jego decyzji nie można jednak wywieść zastrzeżeń, co do tego, że szpital dokonuje zakupów leków w trybie przetargowym.