Neuca miała 28,86 mln zł zysku netto, 37,55 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Neuca odnotowała 28,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,55 mln zł wobec 26,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1986,49 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1776,46 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 65,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4123,92 mln zł w porównaniu z 3935,7 mln zł rok wcześniej.

„Rynek w ostatnim kwartale zanotował wyjątkowe tempo wzrostu. Dynamika w okresie kwiecień – czerwiec ukształtowała się na poziomie 7,7% – niespotykanym od wielu lat w tej części roku. Na tym tle jeszcze dobitniej prezentują się wyniki grupy Neuca. Udziały Neuca w II kwartale wzrosły o 1,6 pkt proc. do ponad 29%. W segmencie aptek niezależnych udziały Neuca osiągnęły 32%” – czytamy w liście prezesa Piotra Sucharskiego do akcjonariuszy.

Dodał, że znaczący wpływ na osiągnięcie tak silnej pozycji na rynku przez Neuca miało bardzo dobre przyjęcie przez aptekarzy nowej oferty programów wsparcia aptek.

„Tylko w II kw. do naszych najbardziej zaawansowanych programów rynkowych Partner+, Partner i IPRA przystąpiło 524 apteki. Nasza nowa oferta najlepiej na rynku odpowiada na potrzeby strategicznych klientów realizując w ten sposób misję zapewnienia lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce. Liczba uczestników tych programów przekroczyła już 1900 aptek co oznacza, że w tej formule współpracuje z nami już ponad 20% aptek niezależnych w kraju” – czytamy dalej.

„Osiągnięcie tak wysokich dynamik wzrostu w drugiej połowie roku będzie bardzo trudne, jednak wszystkie składowe sukcesu mamy pod kontrolą i tworzą one trwały fundament pod kolejne wzrosty. Jesteśmy więc praktycznie pewni poprawy wyniku rok do roku. Pracujemy również nad nowym inicjatywami, które pozwalają na budowanie zrównoważonej wartości spółki w długim terminie” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 237,64 mln zł wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)