Ministerstwo Zdrowia nie dogadało się z Izbą Lekarską

Brakiem wspólnego stanowiska – co do newralgicznych postulatów dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia – zakończyły się rozmowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. Jana Nielubowicza (OLI) z Ministerstwem Zdrowia, w których uczestniczyli również przedstawicieli środowisk medycznych i organizacji branżowych, popierających akcję „Narodowy Kryzys Zdrowia”.

„Efektem spotkania m.in. z udziałem Łukasza Jankowskiego, prezesa ORL w Warszawie oraz Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza stanu w resorcie zdrowia – jest utrzymujący się brak jednomyślności w odniesieniu do postulowanych przez OIL zmian. Tym samym, idea solidarnej walki – pacjentów, lekarzy i polityków – o publiczny system ochrony zdrowia, o którą zabiega OIL, nie może być realizowana z udziałem Ministerstwa Zdrowia, które wybiórczo podeszło do najważniejszego dla Polaków obszaru życia” – czytamy w komunikacie OIL.

„To przykre, że Ministerstwo Zdrowia nie potrafi postawić się po stronie pacjentów oraz ekspertów medycznych. Mieliśmy ogromną nadzieję, że MZ podpisze wszystkie nasze postulaty i razem z nami zwróci się do Ministerstwa Finansów i Premiera o adekwatne do potrzeb zwiększenie finansowania ochrony zdrowia, idące w parze z reformą systemu. Zamiast tego, resort zdrowia próbuje przekonywać nas, ze dużo się dzieje i założone tempo wzrostu nakładów jest wystarczające. Obserwując obecny kryzys w OZ nie możemy się z tym zgodzić” – podkreśla Łukasz Jankowski, prezes warszawskiej izby.

Manifest OIL – obejmujący postulaty dotyczące uzdrowienia systemu publicznej opieki zdrowotnej – oficjalnie poparły już komitety wyborcze: Lewica Razem, Platforma Obywatelska oraz PSL. Względem wskazywanej przez OIL konieczności zmian, nie wypowiedziała się jeszcze Koalicja Obywatelska.

Za zmianami wskazanymi przez OIL opowiadają się także instytucje i organizacje medyczne, w tym m.in.: Konwent Prezesów 24 Okręgowych Rad Lekarskich, a także przedstawiciele organizacji branżowych, skupionych m.in. wokół: Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, Porozumienia Rezydentów OZZL, Stowarzyszenia NEUROFIBROMATOZY POLSKA, Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe czy Fundacji takich, jak: Alivia, My Pacjenci, 3-4-Start, Światło Dla Życia.