Województwo lubelskie zyska 13 karetek i akcelerator

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia podpisał w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim umowy o dofinansowanie na zakup 2 nowych karetek pogotowia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie i SP ZOZ w Bychawie. Nowe ambulanse trafią do Kraśnika i Wysokiego. Poza karetkami do województwa lubelskiego trafi również nowy akcelerator z dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia na 7 mln zł.

W ramach „Programu wymiany ambulansów” zostanie rozdysponowanych 200 karetek. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

Program stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę.

„Polskim pacjentom do tej pory służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po zakończeniu wymiany w ramach programu, średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy” – informuje resort.

Poza przekazaniem funduszy na zakup nowoczesnego ambulansu wiceminister Sławomir Gadomski podpisał umowę z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej na zakup nowego akceleratora w ramach realizacja zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Ministerstwo Zdrowia na ten przeznaczyło 7 mln zł.