NIA: jesteśmy gotowi do świadczenia opieki farmaceutycznej

„Aby uruchomić świadczenia opieki farmaceutycznej w aptekach konieczne jest zmiana jednego rozporządzenia i nazwy jednego pomieszczenia z administracyjno-szkoleniowego na konsultacyjno- szkoleniowe. To pozwoli ponad 90.proc. aptek na wejście w nową rolę w systemie” – uważa Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU). – „Pamiętajmy, że rola dystrybucyjna aptek z roku na rok będzie maleć, przyszłością będzie świadczenie usług zdrowotnych m. in.realizacja i dobór szczepień”.

Jak podkreśla w rozmowie z ISBzdrowie aptekarze są gotowi do świadczenia opieki farmaceutycznej. „8 godzinny warsztat z teorii oraz praktyczne szkolenie, plus 12 godzin e-learningu zakończonego testami – tyle wystarczy, by nauczyć się szczepić. I chodzi nie tylko o szczepnienia przeciw grypie, ale też na pneumokoki czy żółtaczkę. Warto podkreślić, że taki serwis świadczy w USA 200 tys. farmaceutów i wyniki są jednoznaczne – dzięki temu podniosła się wyszczepialność grypy” – wyjaśnia Byliniak.

„Dziś szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłań polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Dlatego należy wykorzystać potencjał farmaceutów i aptek, włączyć ich do systemu. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty definiuje opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne oraz dopuszcza możliwość prowadzenia przez apteki dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in.: przeglądy lekowe, obsługa urządzeń medycznych czy kontynuacja recept dla tzw. pacjentów stabilnych, a więc tych, którzy od lat leczą się tymi samymi lekami (tylko za zgodą lekarza)” – dodaje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Podobne rozwiązania funkcjonują m.in we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji czy Portugalii.

Według danych brytyjskiego NHS w 2015 r. pacjenci korzystający z porady farmaceutów zaoszczędzili ok. 600 mln funtów, a realizowane przez apteki usługi pozwoliły zaoszczędzić tej instytucji 3 mld funtów. Natomiast polski NFZ, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln zł (raport Deloitte, czerwiec 2018 r. – „Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną – rola i wyzwania współczesnej apteki”).

„W chwili obecnej na terenie kraju prowadzonych jest kilka pilotaży opieki farmaceutycznej. Dotyczą one takich jednostek chorobowych jak m.in. astma, POChP czy nadciśnienie. Projekty znajdują się na różnym etapie zaawansowania. Ich wyniki mają pokazać korzyści dla pacjentów, jak i oszczędności dla systemu ochrony zdrowia. Posłużą również do opracowania koncepcji wypracowanej wspólnie z resortem zdrowia” – podkreśla Leleno.