Grodzki obiecuje lekarzom mniej biurokracji

„Poza pełnieniem funkcji Marszałka Senatu jestem lekarzem, dlatego naturalnym wydaje się fakt, że pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju chciałbym rozpocząć z samorządem lekarskim” – zapowiedział podczas spotkania z Naczelną Radą Lekarską (NRL) prof. Grodzki deklarując jednocześnie dialog i współpracę z samorządem lekarskim.

Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach dotyczących aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w tym o warunkach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Marszałek zapowiedział, że jedną z pierwszych inicjatyw będzie odnosiła się do likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia w normalnym trybie ustawodawczym.

fot. D. Hankiewicz