MR: biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku

„W ostatnich latach – w związku z rozwojem technologii, a także postępami w odkrywaniu tajników genetyki – znaczenie biotechnologii istotnie wzrosło, w szczególności dla rozwoju medycyny, przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, rolnictwa oraz ochrony środowiska. Szeroki zakres zastosowań ma również nanotechnologia, która pomaga rozwiązywać problemy w przemyśle poprzez zastosowanie mniejszych, sprawniejszych oraz lżejszych podzespołów, czy materiałów. Zarówno biotechnologia, jak i nanotechnologia są istotnymi czynnikami rozwoju innowacyjności. W związku z tym, że wyniki badań i nowe osiągnięcia w tych obszarach mają ogromny potencjał komercyjnego zastosowania, wyniki GUS należy ocenić pozytywnie nie tylko z punktu widzenia rozwoju tych dziedzin nauki, ale również polskiej gospodarki jako całości” – komentuje minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Opublikowane dane GUS dotyczące rozwoju sektora biotechnologii w Polsce, to kolejny dowód o rosnącym potencjale innowacyjnym naszej gospodarki. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną w 2018 r. wyniosły 1223,7 mln zł i zwiększyły w skali roku o 48,2%. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w tej dziedzinie – w 2018 r. było ich 208 przedsiębiorstw, tj. o 10,6% więcej niż rok wcześniej. Pozytywne tendencje widać również w liczbie podmiotów prowadzących działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii – w 2018 r. było ich 258, tj. o 6,2% więcej niż w roku poprzednim.

Zwyżkowe tendencje widoczne są również w sektorze nanotechnologii. Działalność z tego zakresu prowadziło w 2018 r. 100 przedsiębiorstw, tj. o 13,6% więcej w ujęciu r/r. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność nanotechnologiczną wyniosły 274,3 mln zł i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 0,8%. Działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 150 podmiotów, tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 242,1 mln zł i były o 16,0% wyższe niż w roku poprzednim.