Rząd przeznaczy 520 mln zł na budowę nowej siedziby Szpitala Klinicznego w Poznaniu

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Inwestycja obejmie stworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowę nowego obiektu szpitalnego, do którego zostanie przeniesiona działalność szpitali klinicznych zlokalizowanych w starych, zabytkowych budynkach. Chodzi o:Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jak czytamy w komunikacie nowa inwestycja zapewni:

§ zwiększenie dostępności do nowoczesnych form diagnostyki i terapii,

§ zwiększenie liczby procedur wysokospecjalistycznych,

§ kompleksowe zabezpieczenie ratunkowe dla mieszkańców Poznania,

§ konsolidację działalności dwóch szpitali, co przełoży się na ciągłość procedur diagnostyczno – terapeutycznych w jednym miejscu,

§ rozwój opieki ambulatoryjnej przez przeniesienie ciężaru z leczenia szpitalnego na ambulatoryjne i jednodniowe formy udzielania świadczeń,

§ stworzenie innowacyjnego i kompleksowego zaplecza klinicznego dla realizacji kształcenia kadry medycznej.

Nowy budynek szpitalny będzie miał powierzchnię użytkową szacowaną na 45 tys. m².

Wartość inwestycji wyniesie ok. 591 mln zł, z czego budżet państwa pokryje ok. 520 mln zł.

Budowa ma się zakończyć w 2025 r.