Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji bez pp

Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na dzień rejestracji na NWZ. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dalszą realizację procesu zmiany modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii, podała spółka.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem efektów budowy księgi popytu, przy czym cena nie może być niższa od pomniejszonej o 10% średniej ceny rynkowej z miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu, podano.

„Środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą nam na kontynuację zmiany modelu biznesowego w USA. Działania, które od kilku miesięcy prowadzimy w tym obszarze – min. zatrudnienie Petera Pellerito na stanowisku prezesa Medi-Lynx i całkowita przebudowa modelu oraz zespołu sprzedażowego, zaczynają przynosić oczekiwane efekty. Od września obserwujemy odwrócenie negatywnego trendu i systematyczny wzrost liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG oraz wzrost liczby wniosków o płatności w przeliczeniu na dni robocze. Złożenie wniosku o płatność w praktyce ma miejsce kilka tygodni po rozpoczęciu sesji monitoringu, jesteśmy zatem przekonani, że kolejne raporty miesięczne będą coraz lepiej odzwierciedlać ten pozytywny efekt. Ponadto, środki pozyskane w drodze podwyższenia kapitału umożliwią nam dalszy rozwój technologii i sprzedaży międzynarodowej. Poza USA koncentrujemy się obecnie przede wszystkim na takich rynkach, jak Kanada, Skandynawia czy szeroko pojęta Europa Zachodnia, gdzie notujemy bardzo obiecujące wyniki sprzedażowe” – powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że wzrost przychodów z tych rynków jest „imponujący” – po trzech kwartałach 2019 sięgnął 192% w ujęciu rok do roku i wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku dynamika tych przychodów będzie bardzo znacząca.

„Biorąc pod uwagę wysoką marżowość tych rynków, mimo że wartościowo nie są one jeszcze porównywalne do przychodów z rynku amerykańskiego, to na poziomie EBITDA stanowią już dość istotną pozycję. Warto dodać, że na tych rynkach model dystrybucji jest nieco inny, niż w USA: w pierwszej kolejności pojawiają się przychody ze sprzedaży urządzeń, ponieważ musimy dostarczyć ich odpowiednią liczbę do naszych partnerów, a następnie notujemy przychody z sesji monitoringu. W takim modelu pozyskiwanie klientów, rozliczenia i płatności od ubezpieczycieli pozostają po stronie naszego lokalnego partnera, a Medicalgorithmics dostarcza urządzenia i technologię” – powiedział także prezes.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)