DaVita ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Dravis

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli przez DaVita nad spółką Dravis, podał Urząd. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, dlatego UOKiK przeprowadził badanie rynku.

Sprawa zakończona decyzją nr DKK-34/2020 z dn. 28.01.2020 r. Wniosek wpłynął 6 grudnia 2019 r.

Zgłaszający jest spółką zależną światowego operatora w zakresie świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zgłaszający prowadzi działalność leczniczą w zakresie dializoterapii i nefrologii.

Spółka przejmowana jest wehikułem korporacyjnym z grupy kapitałowej BBraun, wykorzystanym na potrzeby zgłaszanej koncentracji, który obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Docelowo spółka przejmowana po przejęciu w wyniku wydzielenia ze spółki BBraun Avitum Poland sp. z o.o. stacji dializ, poradni nefrologicznych i oddziału nefrologicznego szczegółowo opisanych w zgłoszeniu, będzie prowadzić działalność w zakresie usług dializacyjnych i nefrologicznych.

(ISBnews)