NFZ zapłaci szpitalom i przychodniom za nadwykonania z 2019 r.

„Rok 2020 będzie pierwszym rokiem, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia w 100 proc. zapłaci placówkom medycznym za pacjentów przyjętych w 2019 r. ponad limit” – zapowiada Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponad 625 milionów złotych otrzymają placówki za świadczenia udzielone w przychodniach specjalistycznych i szpitalach, m.in: za badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz programy lekowe. Warto dodać, że placówki zgłosiły nadwykonania na kwotę ponad 2 mld zł.

„Do połowy lutego będziemy płacili ze środków finansowych, które były przewidziane na rok 2019, bo tu mamy zarezerwowane środki. Zrobimy to w ramach aneksacji umów ze świadczeniodawcami. A brakujące – mniej więcej – 20 proc. zostaną wypłacone ze środków na rok 2020 w ramach ugód. Tym razem będą to ugody bez redukcji stawek, czyli 100 proc.” – wyjaśnia Niedzielski.

„Sfinansujemy nadwykonania, które powstały, z uwagi na fakt, że realizowanych świadczeń mieliśmy więcej niż przyjęty w umowie z jednostkami pułap” – dodaje prezes NFZ. – „W czterech, priorytetowych zakresach, nadwykonania będą finansowane w pełni, czyli w 100 procentach, bez żadne redukcji ceny. Chodzi o świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, operacje endoprotezoplastyki, programy lekowe oraz świadczenia w zakresie chemioterapii”.

W sumie na pokrycie kosztów nadwykonań za 2019 rok w priorytetowych zakresach, NFZ wyda ponad 625 mln zł czego blisko 260 mln zł będzie przekazane za pacjentów przyjętych ponad limit w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. W tym np.: ponad 46 mln zł otrzymają pracownie wykonujące badania rezonansu magnetycznego, a 16 mln zł – tomografii komputerowej. Oba badania od kwietnia 2019 roku są świadczeniami nielimitowanymi.

Ponad 74 mln zł Fundusz zapłaci za nadwykonania w zakresie operacji wszczepienia endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego. Z kolei za nadwykonania w zakresie programów lekowych NFZ zapłaci 253 mln zł, a w chemioterapii – ponad 37,5 mln zł.

W przypadku pozostałych świadczeń nadwykonania za 2019 r. będą sfinansowane przez NFZ na podobnych zasadach jak za 2018 r.