Powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, a pracownicy 112 będą awansować

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997. Aby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony zostanie im rozwój zawodowy i awans.

W tym celu wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora – trenera.

Gradacja stanowisk planowana jest na ostatni kwartał 2020 r.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. „Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych” – czytamy w komunikacie.

Powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównym zadaniem będzie:

§ utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,

§ nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,

§ opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,

§ przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,

§ upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego zacznie funkcjonować po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy.

W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych.

W 2019 r. w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń.

W 2019 r. CPR przekazały Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznymi podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego.

Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.