Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej zakłada, że projekty inwestycji na rynku usług zdrowotnych o niższej wartości nie będą podlegały ocenie celowości, natomiast w przypadku projektów o wysokiej wartości ma zostać wzmocniona ocena merytoryczna.
–Do konsultacji trafił projekt przewidujący dotacje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Dotacje mają dotyczyć wydatków na wprowadzanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz zabezpieczenie zawartych w niej danych.

Rzeczpospolita
–W ramach projektu badawczego Pan-Cancer Project międzynarodowy zespół opracował zintegrowany opis podobieństw i różnic najbardziej rozpowszechnionych form raka. Atlas genomu raka (Cancer Genome Atlas) zawiera opis 20 tys. pierwotnych komórek nowotworowych obejmujących 33 typy raka.
–Do końca kadencji rząd chce znieść limity wizyt u wszystkich specjalistów. Do tej pory zniesiono limity pierwszorazowych wizyt w przypadku czterech poradni specjalistycznych – kardiologii, endokrynologii, neurologii i ortopedii.