20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, łącznie w środę 150

Doctor researching coronavirus in lab

„Mamy 20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 2 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. lubelskiego oraz po 1 osobie z woj. podlaskiego i zachodniopomorskiego” – podaje Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że dzisiaj zanotowano 150 nowych zachorowań.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 1051/14 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Jednocześnie, jak podaje MZ, 1615 osób jest hospitalizowanych z powodu COVID-19, 70 528 jest objętych kwarantanną, a 56 930 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowano nową definicję na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi SARS-CoV-2.

Kogo badać na obecność wirusa?

Po pierwsze, do grypy tej zalicza się osoby, które oprócz tego, że spełniają kryteria epidemiologiczne mają co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel i duszność.

Po drugie, tych, którzy są hospitalizowani z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Po trzecie, osoby w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej.

Poza tym, badać należy tych, którzy w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem objawów spełnili co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– są personelem medycznym, bezpośrednio opiekują się chorym z COVID-19 lub są osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania albo w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania,
– mieli kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu),
– są czynni zawodowo przedstawicielami zawodów medycznych, mogącymi mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny,
– przebywali lub powrócili z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19,
– mieli bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym).