Krajowi Producenci Leków: RTR Plus powinien być częścią tarczy antykryzysowej

Krajowi Producenci Leków apelują do rządu o włączenie przemysłu farmaceutycznego w system rozwiązań osłonowych mających ograniczyć skutki epidemii koronawirusa w Polsce. „Naszym zdaniem, rozwiązaniem, które można wdrożyć natychmiast jako dodatkowy element „tarczy antykryzysowej” jest Refundacyjny Tryb Rozwojowy Plus (RTR Plus)” – podkreślają w liście do premiera Morawieckiego.

PZPPF zwrócił się wczoraj (18 marca br.) do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z prośbą o wdrożenie rozwiązań mających na celu ochronę krajowych producentów leków przed skutkami epidemii.

„Pragniemy zwrócić uwagę na pogarszające się warunki działania naszej branży. Występowanie zakłóceń w dostawach, a także podnoszenie cen półproduktów do produkcji leków i wyrobów medycznych, dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymaga bieżącej analizy i zdecydowanych działań. Abyśmy mogli nadal produkować leki niezbędne w walce
z COVID-19, a także zachowali odpowiedni poziom produkcji innych niezbędnych Polakom produktów, konieczne jest włączenie naszej branży w system rozwiązań osłonowych” – podkreślają producenci.

„W pierwszym kroku RTR Plus zapewni działającym w Polsce producentom leków niezbędną stabilizację. W kolejnym – zdecydowanie zwiększy nasze możliwości inwestycyjne i rozwojowe. Końcem drogi, którą zapoczątkuje wprowadzenie RTR Plus, będzie zbudowanie pełnej suwerenności lekowej Polski i uczynienie z branży farmaceutycznej potężnego koła zamachowego polskiej gospodarki.
Trudny czas, w który wchodzimy, jest w naszym przekonaniu ostatnią chwilą na pełną realizację założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego” – dodają.

Jak przypominają w Polsce produkcja wyrobów farmaceutycznych generuje około 4,35 mld zł przychodów budżetowych w postaci podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (2015 r.). Sektor farmaceutyczny pozostaje jedną z najbardziej rozwojowych branż, będąc istotnym elementem gospodarek państw zaawansowanych technologicznie. Zapewnia też ponadprzeciętne płace przy zachowaniu wysokiej rentowności. Jako wysoko wyspecjalizowana gałąź przemysłu może dawać impuls dla rozwoju innowacyjności także w innych branżach, np. produkcji rolno – spożywczej czy chemicznej.