Pacjenci żądają więcej ratujących życie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego

W ramach Europejskiego Miesiąca Świadomości Raka Jelita Grubego (ECCAM) ruszyła kampania mająca na celu promowanie badań przesiewowych w kierunku tego nowotworu. Fundacja EuropaColon Polska razem z Digestive Cancers Europe (DiCE) zachęca do aktywnego zaangażowania się wszystkich, którzy chcą zmniejszyć zachorowalność, a w konsekwencji śmiertelność z powodu raka jelita grubego w Europie i w Polsce.

Kampania skupi się na zwiększeniu wsparcia publicznego dla większej dostępności badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w całej Europie.

Główne przesłanie kampanii, „Pomóż zapobiec 100 000. niepotrzebnych zgonów rocznie”, wspiera 30 grup członkowskich działających wspólnie z Digestive Cancers Europe, w 27 krajach, w całej Europie. Celem jest zebranie miliona podpisów w ciągu 6 miesięcy. Kampania prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych dostępna jest w 12. wersjach językowych, również w języku polskim. Będzie aktywnie promowana w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

Każdego roku u 370 tys. obywateli Unii Europejskiej diagnozuje się raka jelita grubego, a 170 tys. z nich umiera. W Polsce to aż 19 tys. nowych przypadków i 12 tys. zgonów rocznie. Pacjenci, którzy zostali wcześnie zdiagnozowani w stadium I, mają 90% szans na przeżycie w porównaniu do zaledwie 10% przy wykryciu choroby w stadium IV. Pomimo, że rak jelita grubego rozwija się powoli, w ciągu ośmiu do dziesięciu lat, aż 55% pacjentów diagnozowanych jest w późnych stadiach III i IV.

„Martwi fakt, że mimo możliwości wczesnego wykrycia tego nowotworu tylko u 14% osób wykrywany jest w stadium I. Dlatego tak ważne są powszechne badania przesiewowe. W Polsce na zaproszenie na kolonoskopię w ramach Programu Badań Przesiewowych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia odpowiada tylko 17% osób” – wyjaśnia Błażej Rawicki, prezes Fundacji EuropaColon Polska.

W krajach z dobrze zorganizowanym programem badań przesiewowych wskaźnik uczestnictwa przekracza 70% wśród obywateli pomiędzy 50. a 74. rokiem życia. Gdyby wszystkim krajom europejskim udało się wykryć 50% wszystkich przypadków raka jelita grubego w I stadium choroby, tak jak dzieje się to w krajach o najwyższym wskaźniku, co roku ocalilibyśmy 130 tys. osób. W samej Unii Europejskiej byłoby to blisko 100 tys. obywateli. Gdyby zaś każdy kraj w Europie zorganizował programy badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, jak w hiszpańskim regionie Basków można byłoby zaoszczędzić ponad 3 miliardy euro w systemach opieki zdrowotnej. Leczenie pacjentów z rakiem jelita grubego w stadium I kosztuje średnio 4000 euro, natomiast leczenie pacjenta w stadium IV wynosi średnio 40 000 euro.

„Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym rakiem w Europie. Można go w pełni wyleczyć, jeśli zostanie wcześnie wykryty. Jest na to prosty, dziesięciosekundowy test. Ale test jest dostępny tylko w nielicznych, z 27 krajów Unii Europejskiej. Naszym wyzwaniem jest przyjęcie tego testu, znanego jako FIT, w ramach powszechnych badań przesiewowych, aby każdy miał szansę na wcześnie wykrycie raka jelita grubego i ocalenie życia” – dodaje Jola Gore-Booth, Dyrektor DiCE.

W Polsce wg ostatnich informacji podanych przez Ministerstwo Zdrowia test na krew utajoną w kale ma być dostępny od 2021 roku dla każdego między czterdziestym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia, jednak tylko w pakiecie badań dodatkowych, a o skierowaniu na to badanie ma decydować lekarz.

Europejski miesiąc świadomości raka jelita grubego (ECCAM) został ustanowiony w 2008 r. jako coroczna inicjatywa EuropaColon, obecnie Digestive Cancers Europe (DiCE). Organizacja od 15 lat reprezentuje głos społeczności zajmującej się rakiem jelita grubego. Zrzesza 30 organizacji w 27 krajach w całej Europie. Wspiera również cierpiących na pozostałe nowotwory przewodu pokarmowego – raka żołądka, raka przełyku, raka trzustki, raka wątroby i inne rzadkie nowotwory układu pokarmowego.
Fundacja EuropaColon Polska powstała w 2017 roku i zajmuje się edukacją, profilaktyką nowotworową oraz poprawą jakości życia osób z chorobami układu pokarmowego, zabiegając o lepszy dostęp do nowoczesnego leczenia i do rozwiązań mających na celu poprawę jakości życia pacjentów z tymi nowotworami.