PZ Cormay rozpoczął testy na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe

PZ Cormay rozpoczęła testy na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe, podała spółka.

„PZ Cormay informuje, że w toku prac nad sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych, spółka, zgodnie z MSR 36, rozpoczęła w dniu 20 marca 2020 r. testy na utratę wartości nakładów poniesionych na trwające prace rozwojowe” – czytamy w komunikacie.

Testy mają na celu dokonanie weryfikacji wartości w/w aktywów na potrzeby sprawozdań finansowych za rok 2019, tj. sprawozdania spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej spółki, podano także.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)