Kulczyk wsparła fundusz NIL

W odpowiedzi na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów, wynikające z rozwijającej się sytuacji epidemicznej w Polsce, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o stworzeniu funduszu, mającego na celu wsparcie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin. Miło nam zakomunikować, że mamy już pierwszego darczyńcę. Jest to Fundacja Dominiki Kulczyk, która przekazała 20 mln zł na wsparcie walki z koronawirusem – poinformowała Naczelna Izba Lekarska.

„Kwota ta zasili nasz powstały fundusz i ma być przeznaczona na zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej real time PCR w celu wykrycia zakażenia koronawirusem, a także na ekwipunek ochronny dla personelu medycznego (maski z filtrem N95, kombinezony ochronne oraz na środki antyseptyczne)” – czytamy w komunikacie.

Fundusz ma tzw. charakter celowy i będzie zasilany z następujących źródeł: 2 mln zł przeznaczy Naczelna Izba Lekarska, 1,3 mln zł pochodzić będzie z odpisu składki za marzec przekazywanej do Naczelnej Izby Lekarskiej przez Okręgowe Izby Lekarskie, wpłat darczyńców.

Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej lekarzy i lekarzy dentystów oraz na cele wskazane przez darczyńców.

Fot. Fb