Diagnostyka przebadała 3,3 tys. medyków. Zapowiada kolejne mobilne punkt pobrań i zwiększenie skali akcji

W ciągu dwóch tygodni w mobilnych punktach typu „Drive&Go-Thru” grupa Diagnostyka przebadała prawie 3,3 tysiące medyków. Bezpłatne testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego są prowadzone obecnie w siedmiu lokalizacjach. Liczba mobilnych punktów pobrań ma się zwiększyć w najbliższym czasie.

Akcja Badamy-Wspieramy, program bezpłatnych badań dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych rozpoczął się w pierwszej połowie kwietnia w Łodzi. Kolejne specjalne namioty typu „Drive&Go-Thru” zostały uruchomione w Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach oraz w dwóch lokalizacjach w Warszawie. Badania wykonywane są sprawdzoną metodą real time RT-PCR, przy użyciu testów CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.

„Rozpoczynając program nie spodziewaliśmy się, że będzie się on cieszył takim zainteresowaniem. Od początku jestem przekonany, że każdy przebadany medyk oznacza nie tylko mniejszy stres dla rodzin, współpracowników i pacjentów, ale szansę, że zatrzymamy epidemię Covid-19. Dlatego zaangażowaliśmy potencjał laboratoriów Diagnostyki i nasze zasoby pielęgniarskie z punktów pobrań” – wyjaśnia cytowany w komunikacie prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyka.

W pierwszych dwóch tygodniach programu przebadano 3.273 medyków. Dodatkowo, w miarę możliwości i dostępności testów stworzono szansę tym wszystkim osobom indywidualnym, które chciały zakupić badania (cena to ok. 500 zł). Wśród nich wykonano 1.317 testów, co daje liczbę niemal 4.590 wykonanych testów. O wszystkich wynikach – zarówno pozytywnych jak i negatywnych informowane są właściwe jednostki Sanepidu.

W tym samym czasie Grupa Diagnostyka wsparła program finansowo, rzeczowo i organizacyjnie na poziomie około 400 tys. złotych.

„Programu bezpłatnych badań dla medyków nie bylibyśmy w stanie zrealizować sami. Tylko wspólnym wysiłkiem lokalnych firm, korporacji i samorządów mogliśmy dotychczas przebadać tak dużą liczbę przedstawicieli personelu medycznego. Liczę, że zaangażowanie kolejnych partnerów umożliwi rozszerzenie programu o kolejne specjalności, np. dzwoniących do nas regularnie psychologów i psychoterapeutów oraz personel wspierający medyków” – dodał Swadźba.

Grupa Diagnostyka planuje otwarcie kolejnych Mobilnych Punktów Pobrań i stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań dla lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych. W najbliższym czasie otwarcia przewidziane są w takich lokalizacjach, jak: Lublin, Wrocław, Szczecin, Katowice, Bielsko-Biała i Gdańsk.

W Polsce personel medyczny stanowi około 20% osób w grupie zakażonych koronawirusem. Do tej pory ponad 4,5 tysiąca medyków poddanych zostało kwarantannie. Jednocześnie nie wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia są objęci badaniami finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W odpowiedzi na ten problem Diagnostyka i Zdrowegeny.pl rozpoczęły bezpłatne badania na obecność koronawirusa dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych: lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych.

Badania wykonywane są sprawdzoną metodą real time RT-PCR, przy użyciu testów CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Do wykonania bezpłatnych badań niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.
Testy metodą real time RT-PCR są realizowane we współpracy z lokalnymi Sanepidami, do których raportowane są wyniki (zarówno negatywne jak i pozytywne), a laboratoria grupy Diagnostyka są wpisane na prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia listę laboratoriów COVID-19. Ten rodzaj testów wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z dróg oddechowych, a sposób wykonania badania jest identyczny dla próbek z akcji „Badamy-Wspieramy” i próbek pobieranych przez szpitale zakaźne i inne podmioty medyczne.

Inne rodzaje badań używanych w diagnostyce COVID-19, to testy serologiczne. Nie dają one tak jednoznacznych wyników jak testy real-time RT-PCR, jednak są często stosowane. Celem badań serologicznych jest wykrycie obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem. Te badania nie potwierdzają, ani nie wykluczają zakażenia koronawirusem. W badaniu kasetkowym następuje jakościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG, a w teście automatycznym – półilościowe, a więc dokładniejsze niż jakościowe, oznaczenie przeciwciał w klasie IgM/IgA oraz IgG. Dodatni wynik badań serologicznych może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub toczącej się infekcji. Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tych badań nie pobieramy jednak w namiotach, ale w wybranych punktach pobrań laboratoriów Grupy Diagnostyka. Więcej informacji znajduje się na stronie diagnostyka.pl.

W celu poznania zasad wsparcia programu darmowych badań dla medyków, firmy komercyjne oraz samorządy mogą skontaktować się telefonicznie lub mailowo z koordynatorami programu: panem Jakubem Strzelczykiem (+48 519 469 026) oraz Grzegorzem Polusem (+48 663 680 128), badamy@diag.pl. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie: https://diag.pl/pacjent/koronawirus/akcja-badamy-wspieramy-medykow/

Diagnostyka informuje, że w miarę możliwości organizacyjnych oraz dostępności badań mogą je wykonać także osoby indywidualne, które nie pracują w służbie zdrowia. W pierwszej kolejności testy przeprowadzane są jednak bezpłatnie u przedstawicieli wybranych zawodów medycznych, zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań. Zakupu badań można dokonać poprzez strony internetowe www.diag.pl/sklep/ oraz www.zdrowegeny.pl. Badania przeznaczone są dla osób zdrowych, nie wykazujących objawów infekcji, które potrzebują wyniku badania na przykład do pracy lub przekroczenia granicy.