Master Pharm miał 12,64 mln zł zysku netto, 12,15 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

Master Pharm odnotował 12,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,13 mln zł wobec 13,59 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITA wyniósł 12,15 mln zł, wobec 15,74 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r. wobec 74,64 mln zł rok wcześniej.

„W ubiegłym roku nasze skonsolidowane przychody wyniosły 71,2 mln zł, wobec 74,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 4,6% r/r. Kluczowym czynnikiem wpływającym na niższą sprzedaż było przesunięcie przez klientów Master Pharm w I połowie roku części zamówień usług produkcji kontraktowej. Zamówienia te wprawdzie były realizowane począwszy od III kw., jednak z uwagi na ograniczenia techniczne i personalne, nie wszystkie zostały sfinalizowane do końca roku, co przełożyło się na niższy poziom przychodów za analizowany okres. Drugim czynnikiem, który istotnie wpłynął na sprzedaż grupy, był spadek przychodów spółki zależnej Avet Pharma, która do 23 grudnia 2019 r. pozostawała w naszych w strukturach. Niższa sprzedaż tego podmiotu związana była przede wszystkim z wprowadzeniem zaplanowanych wcześniej zmian w obszarze zarządzania sprzedażą” – napisał prezes Jacek Franasik w liście do akcjonariuszy.

„Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł wobec 10,7 mln zł w 2018 r. (+18%). Istotny wpływ na jego wysokość miała z jednej strony strata z działalności spółki Avet Pharma (która w 2019 r. wyniosła 5,9 mln zł), z drugiej – uwzględnienie wyniku ze sprzedaży udziałów tego podmiotu w dniu 23 grudnia 2019 r.” – czytamy dalej.

„Pod koniec roku podjęliśmy ważną decyzję dotyczącą modyfikacji realizowanej strategii grupy kapitałowej. Nowa strategia zakłada koncentrację na naszej kluczowej działalności i kompetencji, czyli produkcji kontraktowej suplementów diety, jako najbardziej wartościowej i perspektywicznej. Postanowiliśmy natomiast wycofać się z działalności w obszarze bezpośredniej dystrybucji marek własnych. Następstwem tej decyzji była wspomniana sprzedaż w dniu 23 grudnia 2019 r. 100% udziałów spółki Avet Pharma, odpowiadającej wcześniej za ten obszar. 30 grudnia 2019 r. nabyliśmy od sprzedanej spółki portfolio 47 marek suplementów diety, które od bieżącego roku są dystrybuowane pośrednio, z wykorzystaniem kanałów sprzedaży Avet Pharmy” – napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 9,63 mln zł wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)