Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Gazeta Wyborcza
–Zespół naukowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie pod kierunkiem dr Małgorzaty Kęsik-Brodackiej we współpracy z grupą prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej najpóźniej do października planuje uzyskać szczepy bakteryjne produkujące jedno z białek wirusa SARS-CoV-2, co może być kluczowe do opracowania leku na wywołaną przezeń chorobę.

Rzeczpospolita
–Szczyt zakażeń koronawirusem przypadnie na przełom kwietnia i maja, z przesunięciem na początek maja, powiedział ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon.
–Na ponad 100 nakazów pracy, czyli skierowań do pracy przy zwalczaniu epidemii, zgłosiło się dwudziestu kilku lekarzy. Większość osób, które się nie zgłosiły, ma ważne, wymienione w ustawie powody, by odmówić, pozostali za niezastosowanie się do decyzji zostaną obciążeni karami w wysokości od 5 do 30 tys. zł.
–Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge badają, czy można zdiagnozować osobę zarażoną tylko na podstawie kaszlu. W tym celu opracowali aplikację głosową, która ma rejestrować dźwięki kasłania jak największej liczy ludzi.

Dziennik Gazeta Prawna
–W tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 znalazł się zapis, postulowany przez środowiska lekarskie, że wojewodowie powołają lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych albo zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Obecnie do zgonów poza szpitalem wzywani są przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.